Przejdź do treści
15.07.2020

Park w Łagiewnikach - koncepcja

Park w Łagiewnikach - koncepcja

Rada Dzielnicy IX otrzymała koncepcję Parku w Łagiewnikach wykonaną przez pracownię projektową na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Przypomnijmy, że projekt jest wykonywany zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim w edycji 2018 roku. Wtedy też powstał projekt Magnoliowego Zagajnika, również zwycięskiego projektu BO. Są one realizowane wspólnie. W 2019 roku, jako kontynuację tych działań, zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego II etap tych inwestycji, co spotkało się z licznymi głosami mieszkańców
i w efekcie kolejną wygraną w BO. Drugi etap to rozpoczęcie i ukończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych przypadających na lata 2020 - 2021. W centralnym miejscu zlokalizowany będzie tor rolkarski oraz pumptrack, będzie to miejsce służące rekreacji głównie skierowane dla młodzieży.
Dalej, w okolicy placu zabaw, po jego wschodniej stronie pojawią się ogrody edukacyjne, a na zachodzie miejsca parkingowe oraz toaleta. Całość zostanie zwieńczona górkami zjazdowymi na południu oraz punktem widokowym na szczycie. Z punktu widokowego podziwiać będziemy Wawel. Całe zagospodarowanie od strony ul. J. Turowicza wzmocnione zostanie zielenią izolacyjną w celu zmniejszenia hałasu dobiegającego z ulicy.
W tym roku mają zostać ukończone prace nad budową Magnoliowego Zagajnika. Złożono także ponownie kolejne projekty w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na III etap realizacji dla powstającego parku. Etap III ma stanowić kontynuację prac nad powstaniem całego parku, który stanie się miejscem spotkań i rekreacji, będąc jednocześnie wizytówką całej dzielnicy. Prosimy mieszkańców o oddawanie głosów na ten projekt. Zachęcamy do przyjrzenia się poniższej koncepcji, a także wnoszenia ewentualnych uwag za pośrednictwem Rady Dzielnicy IX.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie