Przejdź do treści
13.05.2020

Wywiad: wsłuchujemy się w głosy mieszkańców

Wywiad: wsłuchujemy się w głosy mieszkańców

Na jakim etapie zaawansowania prac budowy Trasy Łagiewnickiej są Państwo w tej chwili?

Etap zaawansowania prac jest proporcjonalnie na podobnym poziomie na wszystkich odcinkach - w tej chwili jest to około 70 procent. Najbardziej zaawansowany fragment znajduje się w okolicach ulic Turowicza i Herberta, tam rzeczywiście inwestycja będzie gotowa trochę wcześniej. Natomiast całość kontraktu będzie gotowa na koniec 2021 roku.

Co w najbliższym czasie na obszarze Dzielnicy IX będą Państwo wykonywać na terenie budowy?

Prace skoncentrowane są głównie w rejonie ulicy Zakopiańskiej. Dążymy do zakończenia robót przy przebudowie torów tramwajowych wzdłuż tej arterii. Planowane oddanie przejezdności dwutorowej dla ruchu tramwajowego to przełom lipca i sierpnia tego roku. Natomiast sam ruch samochodowy ulicą Zakopiańską będzie jeszcze kilkukrotnie przenoszony. Istotnym elementem, który wpłynie na pracę w tym rejonie jest rozbiórka starego mostu nad rzeką Wilgą oraz wykonanie nowej drogi w ciągu ulicy Zakopiańskiej na tym odcinku.

Dlaczego ulica Łukasińskiego została zamknięta już teraz i kiedy planowane jest jej ponowne otwarcie?

Był to przejazd przez środek prowadzonej budowy. Utrzymywany był do czasu, gdy prace były realizowane w bardziej oddalonych od tej ulicy miejscach. W momencie kiedy powstało zagrożenie zetknięcia się pojazdów budowy z ruchem ogólnym, zdecydowaliśmy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
o wyłączeniu ruchu na tym odcinku. Wprowadzono objazd - jedyny możliwy dla obsługi tego rejonu. Prowadzimy intensywne prace na tym obszarze, tak aby przywrócić przejezdność ulicy Łukasińskiego jeszcze w tym roku – między trzecim a czwartym kwartałem.

A co z przejazdem w obrębie ulic Zdunów, Turonia
i Falowej?

Zmienia się przebieg ulicy Turonia, to wynika
z budowanego tunelu. Droga ta będzie włączać się
w ulicę Zbrojarzy z lekkim przesunięciem w kierunku wschodnim. W tej chwili trwają prace z wydobyciem ziemi spod stropu tunelu. Planowany termin wykonania dróg ponad tunelem, a tym samym uzyskanie normalnego ruchu w tym miejscu, to trzeci kwartał tego roku.

Czy inwestycja notuje opóźnienia, również ze względu na panującą epidemię?

Dla nas determinującym czynnikiem na zakończenie inwestycji były decyzje administracyjne, które musieliśmy pozyskać i była to żmudna droga. Na szczęście ten etap jest już za nami i mamy nadzieję, że pozostałe prace będą przebiegać zgodnie z planem. Niemniej jednak, wśród naszych podwykonawców pojawiły się problemy z częścią pracowników, którzy nie wykonują prac ze względu na problemy z ruchem granicznym. Natomiast na ten moment nie stwierdziliśmy żadnych opóźnień tym spowodowanych. Monitorujemy sytuację, lecz tak naprawdę stopień oddziaływania stanu epidemii na przebieg budowy, będziemy mogli dopiero ocenić po pewnym czasie.

Jak Państwo radzą sobie z utrzymaniem czystości
w obrębie budowy? Mieszkańcy licznie zgłaszają problemy związane z zanieczyszczeniem terenu okolicznych ulic błotem i pyłem.

Głosy mieszkańców są dla nas bardzo istotne. Prowadzona budowa nie oznacza przecież, że musi być bardzo brudno. Niemniej jednak, prowadzimy szeroko zakrojone prace związane z wydobywaniem ziemi ze środka zbudowanych tunelów. Głównie są to okolice ulic Turonia i Ludwisarzy, które dodatkowo są mocno zabudowane.
Można było oczywiście zażądać od wykonawców wstrzymania prac w niekorzystnych okresach pogodowych, chociażby gdy są intensywne opady deszczu. Natomiast wydłużyłoby to znacząco prowadzone roboty, co nie leży w interesie ani wykonawcy, ani okolicznych mieszkańców. Wszyscy chcemy, aby prace zostały wykonane możliwie szybko, a trasa została oddana w założonym przez nas terminie. Wsłuchujemy się jednak w głosy mieszkańców i wzmocniliśmy obszary, które należało objąć czyszczeniem. Myjemy wszystkie miejsca, po których poruszają się piesi, a także wprowadziliśmy dodatkowe miejsca czyszczenia kół pojazdów. Myślę, że tego rodzaju uciążliwości znikną do jesieni, kiedy to zostanie wykonana już większość ciężkich robót ziemnych.

Na powierzchni ponad tunelami powstanie pusta przestrzeń. W jakiej formie planowane jest zagospodarowanie tego terenu?

Ten teren jest dokładnie zaplanowany. Powstanie przestrzeń rekreacyjna, która jest ujęta w planach
i będzie zrealizowana w ramach przeprowadzanej budowy. Jest to spełnienie dokonanych konsultacji społecznych w 2007 roku. Będą to boiska sportowe, dwa place zabaw, a także siłownia na świeżym powietrzu, czy ścieżka rowerowa. To tylko przykładowe elementy tego nowo powstałego terenu. Na powierzchni znajdzie się też techniczne centrum zarządzania Trasą Łagiewnicką.

Na jakim etapie jest procedowanie dalszej budowy III Obwodnicy Krakowa w stronę ulicy Armii Krajowej?

Przygotowujemy się do przetargu na opracowanie koncepcji i uzyskania decyzji środowiskowych. Będzie to druga próba wyłonienia wykonawcy. Poprzednio, przetarg został unieważniony ze względu na to, że najniższa oferta przekraczała kwotę przez nas oferowaną. Mamy nadzieję, ze tym razem,
po pewnych modyfikacjach, wyłonimy wykonawcę. Orientacyjny termin etapu przygotowania koncepcji, to 3 lata od podpisania umowy, a następnie przystąpienie do realizacji. Myślę, że realnym terminem wykonania tych prac mogą być okolice 2030 roku.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie