Przejdź do treści
19.04.2020

Najważniejsze telefony w czasie epidemii

Najważniejsze telefony w czasie epidemii

Infolinia NFZ dot. koronawirusa: 800 190 590


Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna:
• alarmowy: 667 881 188
• informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00
• dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34


Szpitale:
• Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych: 12 400 20 00
• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 12 622 93 53


Osoby w formalnej kwarantannie:
• dostarczanie żywności i leków 8.00–19:00 (pn–pt), 10.00–14.00 (sb-nd): 887 202 946, 887 202 947
• wsparcie psychologiczne (całodobowe):
12 421 92 82,
• wsparcie psychologiczne: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28

Seniorzy:
• usługa MOPS „Zakupy dla seniora”: 8.00–14.30: 887 202 948
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw, wyprowadzenie psa itp.: 10.00–14.00: 603 359 864
oraz CAS Borsuczek: 535 538 450


Osoby z niepełnosprawnościami:
• Miejskie Centrum Informacji Społecznej: 9.00–17.00: 731 349 699
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83
• MOPS – „Zakupy dla seniora”, także dla osób z niepełnosprawnościami: 8.00–14.30: 887 202 948


Wszyscy mieszkańcy:
• wsparcie psychologiczne (całodobowe):
12 421 92 82
• wsparcie psychologiczne – 8.00–20.00: 502 273 430; 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858,


Przedsiębiorcy:
• Wydział Podatków i Opłat UMK: 12 616 9211,
12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
• Wydział Spraw Administracyjnych (CEIDG):
12 616 56 00, 12 616 56 19


Urząd Stanu Cywilnego:
• rejestracja urodzeń i zgonów: 12 61 65 512
• odpisy aktów (urodzeń, małżeństw, zgonów),
zaświadczeń: 12 616 55 13


Wydział ewidencji pojazdów i kierowców:
12 616 91 09, 12 616 93 62


Wydział spraw administracyjnych:
– dowody osobiste:
• dzielnice VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02,
12 616 57 03, 12 616 57 17
– ewidencja ludności:
• dzielnice VIII–XIII: 12 616 56 85, 12 616 56 84,
12 616 57 20


MOPS: 12 616 53 03, 12 616 53 05
• Dział Pomocy Dzieciom MOPS: 12 616 54 75
• Zespół ds. Pieczy Zastępczej: 12 422 29 94
• Dział Pomocy Bezdomnym: 12 430 45 44
• filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2 (dla Dzielnicy IX):
12 257 00 07


Straż Miejska: 986
• Oddział Podgórze: 12 688 22 54


Punkt informacyjny dla obcokrajowców:
12 312 06 46


MPK:
• infolinia: 12 19150
• infolinia w sprawie biletów: 12 254 14 00

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie