Przejdź do treści
05.02.2020

Klub Rodziców w Iskierce

Klub Rodziców w Iskierce

Harmonogram spotkań w ramach Klubu Rodziców - LUTY 2020

KLUB ISKIERKA (ul. Żywiecka 44)

11, 18, 23.02 (wtorek) godz. 16.00

Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki; prowadzenie: Aleksandra Stróżyk
Zajęcia rozwijające poczucie rytmu oraz słuch muzyczny dzieci., angażujące różne partie mięśni, doskonalące koordynację ruchową oraz reakcje na określone sygnały muzyczne. Na zajęciach uczymy się piosenek poznając nie tylko świat dźwięków ale również to, co nas otacza oraz ćwiczymy aparat mowy. Relaksujemy się przy muzyce klasycznej, uwrażliwiając najmłodszych na piękno i zróżnicowanie muzycznych środków wyrazu.

20, 27.02 (czwartek) godz.16.00

„Zabawy logopedyczne”; prowadzenie: Barbara Bielanin-Janik
Zajęcia wspierające rozwój mowy małego dziecka. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy dzieci do 3 roku życia oraz wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej. Udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych oraz w zabawach skierowanych na rozwój mowy wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci oraz zaspokaja ich potrzeby akceptacji, sukcesów oraz poczucia własnej wartości. Podczas grupowych zajęć logopedycznych dzieci uczą się współpracy, budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. 

07, 14, 21, 28.02 (piątek) godz. 15.00

„Gry i zabawy dla rodziców z dziećmi”; prowadzenie: Alicja Karczmarska-Strzebońska
Zapraszamy na zajęcia wykorzystujące nietypowe techniki plastyczne, pozwalające dzieciom poznawać świat wszystkimi zmysłami, rozwijać wiedzę o własnym ciele, a także wspomagać rozwój ruchowy. Zabawy z łatwością uwolnią radość i ekspresję twórczą. Dodatkowo zaproponujemy dzieciom masażyki relaksacyjne i przeprowadzimy zabawy wg metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Gwarantujemy dużo radości i jeszcze więcej twórczego brudzenia się.

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców na wszystkie zajęcia wstęp bezpłatny.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie