Przejdź do treści

Zwycięskie projekty - opis

23.11.2019

Zwycięskie projekty - opis

171 zadań – w tym 10 ogólnomiejskich i 161 dzielnicowych będzie realizowanych w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Tak zdecydowali mieszkańcy w trwającym przez 10 dni głosowaniu. Wśród zwycięskich przedsięwzięć najwięcej jest tych z zakresu zieleni i ochrony środowiska. W głosowaniu wzięło udział 53 647 osób, z czego 50 004 oddały ważne głosy.
Zwycięskie projekty z naszej dzielnicy:


Park w Łagiewnikach - etap II
Proponuje się w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ul. G. Roi, Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowski i boiskami sportowymi założyć park dla mieszkańców oraz uczniów Szkoły podstawowej nr 56, wykorzystując istniejące nasadzenia oraz zagospodarować istniejący już teren. Powstanie parku spowoduje, że ciągle powiększająca się liczba mieszkańców Łagiewnik zyska miejsce odpoczynku. Złożony projekt obejmie etap II realizacji zadania Park w Łagiewnikach.
W zależności od stopnia zaawansowania prac etapu I w 2019 r., etap II objąłby: kontynuację tych prac
i uzyskanie koniecznych do realizacji elementów parku, pozwoleń i uzgodnień, realizację zakresów prac wg przyjętej koncepcji i projektu, m.in. wytyczenie
i budowa układu alejek parkowych, oświetlenie parku, wykonanie zieleni, montaż elementów małej architektury, budowa obszarów funkcjonalnych dla młodzieży i dorosłych.
Kwota potrzebna do realizacji: 302 520 zł


Leśny plac zabaw w Parku Solvay
W Parku Solvay przy ul. Żywieckiej Bocznej na przełomie 2018 i 2019 roku z budżetu obywatelskiego został zagospodarowany teren służący rekreacji. Pojawiły się drewniane stoliki, leżaki oraz drewniane urządzenia zabawowe. Rewitalizacja placu zabaw wpłynie pozytywnie na odbiór całej przestrzeni przy Żywieckiej Bocznej. Nowy plac zabaw z urządzeniami drewnianymi doskonale wpisze się w leśny charakter Parku Solvay. Ponadto, na terenie ogródka znajdują się stare, niefunkcjonalne urządzenia siłowe, które należy zlikwidować.
Kwota potrzebna do realizacji: 300 000 zł


Magnoliowy zagajnik etap II
Będzie to drugi etap realizacji zadania. W ramach pierwszego etapu, ze środków Budżetu Obywatelskiego realizowanego w 2019 roku, może być zrealizowana inwentaryzacja oraz opracowana koncepcja i uzyskanie decyzji ULICP dla terenów objętych zadaniem. Może być też procedowane opracowanie projektu. W zależności od stopnia zaawansowania prac w 2019 roku etap II objąłby kontynuacje tych prac i realizację, zakresów prac wg przyjętej koncepcji i projektu. Realizacja objęłaby w szczególności możliwe do realizacje prace z zakresu: wytyczenia i budowy ciągów pieszych, nasadzenia, szczególnie nasadzenie magnolii, montaż elementów malej architektury, uwzględniające zróżnicowanie wiekowe użytkowników i minimalną uciążliwość dla otoczenia, w tej szczególnej lokalizacji.
Kwota potrzebna do realizacji: 100 000 zł


Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay
Budki lęgowe zostaną powieszone zgodnie zasadami umiejscawiania budek lęgowych na drzewach.
Kwota potrzebna do realizacji: 20 000 zł


Mali Ratownicy
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz
z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się
z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy na terenie placówki oświatowej.
Kwota potrzebna do realizacji: 4 000 zł

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie