Przejdź do treści
27.11.2018

Głos mieszkańców na temat organizacji ruchu na Polanie Żywieckiej

Mieszkańcy Osiedla Polana Żywiecka po uzgodnieniach w czasie spotkania w dniu 10 października 2018 roku przekazali do siedziby Rady Dzielnicy IX 84 ankiety – w jednej z nich proszono o uwzględnienie dwóch głosów, zatem ostateczna liczba osób biorących udział w konsultacjach dotyczących organizacji ruchu drogowego na obszarze Osiedla Polana Żywiecka wynosi 85 osób.

Mieszkańcy odpowiadali na pytania:
Czy jesteś za wprowadzeniem dodatkowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych na Osiedlu Polana Żywiecka w istniejącej „strefie zamieszkania”?
Czy jesteś za wprowadzeniem jakichkolwiek zmian na Osiedlu Polana Żywiecka?

ANALIZA ODPOWIEDZI

Grupa A
74 osoby na obydwa pytania udzieliły odpowiedzi: NIE
Wśród ankiet zawierających takie odpowiedzi znalazły się następujące uwagi:
„W szczególności nie zgadzam się również na jakiekolwiek zmniejszenie strefy zamieszkania na obszarze Osiedla Polana Żywiecka”.
„Na każdy numer budynku na Os. Polana Żywiecka powinien przypadać jeden głos. Właściciele mieszkań w blokach kupowali bowiem tylko jedno miejsce parkingowe”.
„Wprowadzenie piktogramów na ul. Borkowskie Błonia (skrzyżowanie)”.
„Proszę o dodatkowe tablice do znaków „P”, że miejsca te są tylko dla mieszkańców danego osiedla, ulicy”.
– „Przy budowie osiedla przy Żywieckiej po drugiej stronie ulicy wykonano studnie, powodując usychanie 2 wysokich drzew.
– Przedszkole przy ul. Łuczyńskiego nie było uzgadniane (?) z sąsiadami i działa atakując hałasem sąsiadów. Nic nie pomaga, żadne uwagi.
– Nic nie zrealizowano w sprawie bezpieczeństwa. Nie zamontowano radaru badającego prędkość aut.”

Grupa B
4 osoby na obydwa pytania udzieliły odpowiedzi: TAK
Wśród ankiet zawierających takie odpowiedzi znalazły się następujące uwagi:
„Jestem za wprowadzeniem dodatkowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych – jest ich za mało dla samych mieszkańców. Możemy wkładać za szyby aut własne karteczki z napisem: „mieszkaniec” czy „gość”, ale to nas nie uchroni przed „obcymi”, którzy już parkują. Oglądając nowe inwestycje, czy jak mówili mieszkańcy ul. Łuczyńskiego, gdy parkują tam ludzie z ul. Obozowej. Problem jest szerszy i wymaga rozwiązań dla całej dzielnicy (…)”.
Grupa C
5 osób na pytanie pierwsze udzieliło odpowiedzi: NIE, na pytanie drugie udzieliło odpowiedzi: TAK
Wśród ankiet zawierających takie odpowiedzi znalazły się następujące uwagi:
„Jestem za progami zwalniającymi” (2 razy).
„Montaż progów zwalniających na ul. Borkowskie Błonia” (2 razy).
„Wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Szczerbińskiego po skrzyżowaniu z ul. Borkowskie Błonia”.

Grupa D
2 osoby na pierwsze pytanie udzieliło odpowiedzi: TAK, z następującym komentarzem:
„Jestem za rozwiązaniem z identyfikatorami, zgodnie z tym co zasugerowano w punkcie A na odwrocie ankiety (…)”.

WNIOSKI/REKOMENDACJE


Zdecydowana ilość osób – 74 uczestniczące w konsultacjach – udzielając odpowiedzi negatywnej na obydwa pytania ankiety, akceptuje obecną organizację ruchu drogowego na obszarze Osiedla wraz z zachowaniem obowiązującej „strefy zamieszkania” i nie oczekuje jakichkolwiek zmian na Osiedlu Polana Żywiecka.
Także 5 osób, które wprawdzie oczekują na pewne zmiany, na pytanie pierwsze udzieliły odpowiedzi negatywnej, dołączają do grupy 74 mieszkańców, postulujących zachowanie stanu obecnego. Zatem 81 osób stanowi zdecydowaną większość.
Powyższe wyniki konsultacji przekazujemy do Państwa wiadomości oraz do wiadomości Pani Kingi Budzyńskiej (ZIKiT – obecnie ZDMK), w celu zakończenia procedowania przedmiotowego tematu: organizacji ruchu drogowego na obszarze Osiedla Polana Żywiecka w Krakowie. Prosimy także o odnotowanie wniosków mniejszości i rozważenie możliwości realizacji zapisanych wyżej postulatów mieszkańców.

Ankietę opracowała, w imieniu Zarządu Dzielnicy IX, radna Renata Grotowska, zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Kraków, dnia 23 listopada 2018 r.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie