Przejdź do treści
27.07.2018

W trosce o Park Solvay?...

W trosce o Park Solvay?...

W czerwcu w Parku Solvay pojawiły się apele wzywające mieszkańców do akcji ratunkowej parkowego drzewostanu w związku z zaobserwowaną wycinką drzew.
Troskliwych mieszkańców informujemy, iż, jak zapewnia pani Magdalena Boroń-Hopkowicz z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, tegorocznej wiosny w Parku Solvay nie zostało wycięte ani jedno zdrowe drzewo. Wycinane były tylko drzewa chore lub zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku.
W związku z planowanym remontem alejek parkowych, decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. do usunięcia w maju 2018 roku w Parku Solvay przeznaczono 19 sztuk drzew w różnym wieku i różnej wielkości: świerków pospolitych, lip drobnolistnych, robinii akacjowych, klonów jesionolistnych oraz sosnę zwyczajną, buk pospolity oraz grab pospolity – siedem z nich to drzewa w stu procentach martwe, pozostałe z pniami pustymi w środku, z licznymi wypróchnieniami, stwarzające niebezpieczeństwo przewrócenia się. Zwrócić trzeba także uwagę na nasadzenia zamienne, które zostaną dokonane najpóźniej jesienią – jest to 25 drzew i 845 krzewów.
Zarząd Dzielnicy IX monitoruje zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w Parku Solvay przeprowadzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Odsyłamy do tekstów na ten temat zamieszczonych w Info.9, na przykład do artykułu „Teraz czas na Park Solvay” w numerze 3. Pisma z 2018 r.
Permanentne zainteresowanie samorządu Dzielnicy IX zielenią potwierdzają także drobne działania upiększające parkową przestrzeń – od wiosny w donicach przy ul. Żywieckiej Bocznej kwitną kwiaty, w tym roku postawiono kilkanaście nowych ławek, naprawiono kosze na odpady w części parku pomiędzy ulicami Zbrojarzy i Kościuszkowców. Widoczna jest także troska o bezpieczeństwo: na nawierzchni alejek przy przekraczaniu ul. Kościuszkowców pojawiły się napisy „STOP”. 

W dolnej części Parklu Solvay pomiędzy ulicami Kościuszkowców i Zbrojarzy zamontowano w lipcu tablicę informującą o Zwierzostrefie. „W miastach, tuż obok nas, żyją również dzikie zwierzęta. Jako dobrzy sąsiedzi powinniśmy zapewnić im niezbędną do życia przestrzeń, gdzie będą mogły znaleźć pokarm oraz bezpieczne schronienie" – czytamy tytułem wyjaśnienia idei tworzenia Zwierzostref, także w innych krakowskich parkach o charakterze leśnym. W "dzikich strefach" parku – przestrzeni szczególnej dbałości o warunki życia jego skrzydlatych i czworonożnych mieszkańców – jeży, kun, wiewiórek – ograniczone będą zabiegi pielęgnacyjne, takie jak koszenie traw czy grabienie liści, nasadzane będą rośliny, które mają atrakcyjne dla zwierząt owoce, a także instalowane będą urządzenia umożliwiające zwierzętom schronienie i wychowanie potomstwa oraz ułatwiające zdobycie pokarmu. 

AS

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie