Przejdź do treści

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

27.07.2018

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Podczas sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 20 lipca 2018 r. uchwałami wprowadzone zostały do realizacji w 2019 roku zadania z Budżetu Obywatelskiego Krakowa 2018 (dzielnicowego), finansowane ze środków Rady Dzielnicy IX – kwota 120 000 zł oraz ze środków Prezydenta Miasta Krakowa – kwota 133 160 zł.

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

1. Park w Łagiewnikach (projekt NR 16), 1141 głosów, koszt: 72 000 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
2. Połączenia piesze ciągów nad rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi (projekt NR 1), 785 głosów, koszt: 40 000 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
3. Do Wilgi – promenada spacerowa (projekt NR 2), 519 głosów, koszt: 72 000 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
4. Magnoliowy zagajnik (projekt NR 15), 499 głosów, koszt: 65 760 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
5. Zielony skwerek – łąka do rekreacji i wypoczynku (projekt NR 3), 423 głosy, koszt: 50 000 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
6. Plac zabaw w Łagiewnikach (projekt NR 7), 412 głosów, koszt: 72 000 zł, kategoria: sport i infrastruktura sportowa.
7. BORKOWSKIE OGRODY OSIEDLOWE II ETAP (projekt NR 13), 388 głosów, koszt: 71 500 zł, kategoria: zieleń i ochrona środowiska.
8. Międzypokoleniowe warsztaty teatralne (projekt NR 12), 275 głosów, koszt: 60 000 zł, kategoria: społeczeństwo.
9. Ogrodzenie boiska szkolnego w Łagiewnikach (projekt NR 19), 273 głosy, koszt: 20 000 zł, kategoria: sport i infrastruktura sportowa.
10. Doposażenie skweru przy ul. Waleriana Łukasińskiego (projekt NR 5), 262 głosy, koszt: 72 000 zł, kategoria: infrastruktura.
11. Remont chodnika przy ul. Cegielnianej (projekt NR 9), 258 głosów, koszt: 70 000 zł, kategoria: infrastruktura.
12. Modernizacja boiska do piłki plażowej na KS Borek Kraków (projekt NR 6), 224 głosy, koszt: 60 000 zł, kategoria: sport i infrastruktura sportowa.
13. Tablica informacyjna na Osiedlu Cegielniane (projekt NR 11), 192 głosy, koszt: 72 000 zł, kategoria: infrastruktura.
14. Aktywny i sprawny senior z Łagiewnik i Borku Fałęckiego (projekt NR 17), 143 głosy, koszt: 50 000 zł, kategoria: społeczeństwo.
15. Mali Ratownicy (projekt NR 14), 138 głosów, koszt: 3 400 zł, kategoria: zdrowie.
16. Remont ul. Nowotarskiej (projekt NR 18), 81 głosów, koszt: 65 000 zł, kategoria: infrastruktura.
17. Zaskocz wnuczka – wyślij mu zaproszenie na Facebooku (projekt NR 4), 49 głosów, koszt: 6 500 zł, kategoria: edukacja.
18. Mam tę moc – zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci (projekt NR 10), 49 głosów, koszt: 6 500 zł, kategoria: sport i infrastruktura sportowa.
19. WAKACJE ZE SZPADĄ (projekt NR 8), 33 głosy, koszt: 6 500 zł, kategoria: sport i infrastruktura sportowa.

 

Projekt nr 16
Park w Łagiewnikach
kwota 72 000 zł
lokalizacja: Kraków, działki 82/61, 82/58, 82/55, 82/40, 82/30, 82/11, 82/24, obręb 47 Podgórze w Łagiewnikach, na obszarze pomiędzy ulicami Fredry i Turowicza
Obecnie tereny te są zazielenione bądź zalesione. Celem zadania jest stworzenie projektu zagospodarowania zachowującego istniejącą zieleń, z uwzględnieniem istniejących elementów zagospodarowania (ogródka jordanowskiego, boisk sportowych, oświetlenia i nasadzeń).

Projekt nr 1
Połączenia piesze ciągów nad rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi
kwota 40 000 zł
Ciąg będzie łączył istniejące ciągi asfaltowe nad Wilgą, które kończą się za ogrodzonymi terenami nieruchomości mieszkalnych przy ul. Do Wilgi (za ogródkiem zabaw), z ul. Do Wilgi, wzdłuż istniejącego ogrodzenia placu zabaw Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Do Wilgi. Przebiegał będzie po śladzie istniejącego przedeptu, po południowej stronie ogrodzenia z siatki, na długości ok. 50 m. Zadanie obejmuje budowę przejścia dla pieszych szerokości 2 m, z obrzeżami chodnikowymi, z kostki bez fazy koloru szarego, z elementami włączenia do ul. Do Wilgi przy istniejącym już włączeniu ciągu pieszego do mostku na rzece Wildze.

Projekt nr 2
Do Wilgi – promenada spacerowa
kwota 72 000 zł
Projekt obejmuje wymianę oświetlenia na odcinku ok. 180 m ul. Do Wilgi stanowiącej pas pieszo-rowerowy od strony budynku nr 10 w kierunku ul. Borsuczej. Ten fragment ulicy, potocznie zwany przez mieszkańców Promenadą, niestety jest całkowicie zaniedbany i zapomniany. Dotychczasowe oświetlenie, ulokowane na starych słupach betonowych, daje bardzo mało światła, a dodatkowo miejscami zarośnięte jest drzewami i krzakami.

Projekt nr 15
Magnoliowy zagajnik
kwota 65 760 zł
lokalizacja: ul. Fredry / ul. Turowicza
Projekt polega na zagospodarowaniu działek 235/24 i 235/23 obręb 47 Podgórze w obszarze pomiędzy ulicami Fredry oraz Turowicza. Obecnie znajduje się w tym miejscu zaniedbany nieużytek stanowiący nieprzyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Projekt zakłada posianie trawy, posadzenie kilkunastu magnolii i utwardzenie ścieżki żwirem w miejscu dotychczasowej wydeptanej przez spacerowiczów.

Projekt nr 14
Mali Ratownicy
kwota 3 400 zł
lokalizacja: placówki oświatowe z terenu Dzielnicy IX lub Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy IX na terenie placówki oświatowej. Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Szczegółowe opisy projektów znajdują się na platformie budzet.krakow.pl.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.19.00

Inicjatywy obywatelskie