Przejdź do treści

Czekamy na wyniki weryfikacji projektów

09.04.2018

Czekamy na wyniki weryfikacji projektów

Mieszkańcy Dzielnicy IX złożyli 25 projektów do BO 2018 (w puli projektów dzielnicowych). Trwa teraz weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych zadań, która zakończy się 31 maja. Wyniki weryfikacji opublikowane zostaną w dniu 4 czerwca. Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.19.00

Inicjatywy obywatelskie