Przejdź do treści
12.03.2018

Ochrona terenów zielonych w Dzielnicy IX

Ochrona terenów zielonych w Dzielnicy IX Na XLIX sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 20 lutego 2018 r. głosowano nad opinią w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Od 20 lutego 2018 r. obszar Miasta Krakowa obejmuje już 165 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 51,7% powierzchni miasta. Uchwalanie kolejnych planów jest kwestią czasu.
Na XLIX sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 20.02.2018 głosowano nad opinią w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (zwanego później w skrócie mpzp). Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaproponował 215 obszarów mających uzyskać status chronionych terenów zielonych, w tym 13 znajdujących się na terenie naszej dzielnicy. Ma to na celu zabezpieczenie tych terenów przed zabudową, gdyż do momentu wejścia w życie miejscowego planu, zgodnie z prawem, odpowiednie organy są zobligowane wydawać pozwolenia na budowę na tych obszarach. (Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż procedura wdrażania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trwa w najlepszym wypadku 1,5 roku, a w trudnych przypadkach nierzadko nawet do kilku lat.) Tak niestety stało się z obszarem między ulicami Żywiecką a Jagodową, gdzie wszczęcie procedury włączenia tej cennej „strefy buforowej” pomiędzy Uroczyskiem Zaborze a Lasem Borkowskim, do przestrzeni chronionych, nie zdążyło uchronić jej przed zabudowaniem.
Zaproponowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego tereny to przestrzenie zazielenione bądź wręcz zalesione, z reguły istniejące już jako zieleń urządzona, a bardzo często tereny rolne „od zawsze” (cenna informacja dodatkowa: Kraków jest miastem o największej ilości terenów rolnych w mieście w skali Polski). Mimo iż na terytorium Dzielnicy IX obszary te w sumie wyniosły ponad 75 hektarów, Rada Dzielnicy IX już rok temu, na XXXIII sesji w dniu 13.01.2017 wniosła swoje uwagi do będącego wówczas w fazie projektu mpzp. Były to drobne uzupełnienia 9 z 13 obszarów oraz propozycja dodania jednego nowego obszaru, zlokalizowanego przy ogródku jordanowskim przy ul. Fredry, który jest niezwykle potrzebny w rejonie Łagiewnik. Jako iż żadna z uwag nie została spełniona w sposób bezpośredni, Rada Dzielnicy IX zaopiniowała negatywnie mpzp, jednocześnie ponawiając swoje postulaty. W tej samej uchwale zaznaczono jednak, iż Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uznaje za celowe oraz słuszne powstanie takiego planu i jest tej inicjatywie przychylna. Niemniej wysoce zasadnym byłoby umieszczenie w nim dodatkowego, wspomnianego wyżej obszaru na terenie Łagiewnik, który jest jedyną nadzieją dla mieszkańców tej części dzielnicy na dostęp do terenu zielonego.
Niezależnie jednak od finału sprawy, rada podjęła działania mające na celu ochronę tego obszaru. Ponadto trwają rozmowy nad formą zagospodarowania go pod strefę edukacyjną dla młodzieży z pobliskiej szkoły, z warunkiem jak najmniejszej ingerencji w stan istniejący.
Wojciech Migdał, Przewodniczący Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

19.02.2019 r., godz. 19.15

V sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów