Przejdź do treści

Decyzja prezydenta Krakowa o udziale Dzielnicy IX w tegorocznym BO na pełnych statutowych prawach

12.03.2018

Decyzja prezydenta Krakowa o udziale Dzielnicy IX w tegorocznym BO na pełnych statutowych prawach

Decyzja prezydenta Krakowa o udziale Dzielnicy IX w tegorocznym BO na pełnych statutowych prawach

W dniu 5 marca 2018 r. Biuro Rady Dzielnicy IX odebrało pismo od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego o podjęciu decyzji, że Dzielnica IX przystępuje do V edycji budżetu obywatelskiego na pełnych prawach statutowych.
Przy podejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 Rada Dzielnicy IX naruszyła prawo, jednak naruszenie to w świetle Statutu Dzielnicy IX uznane zostało za nieistotne.
Po przyjęciu przez Radę Dzielnicy IX w dniu 6 lutego 2018 r. uchwały w sprawie przeznaczenia finansów na BO w 2019 r. uruchomiona została procedura nadzorcza ze względu na wątpliwość co do ważności tej uchwały, podjętej po przekroczeniu terminu określonego statutem na 31 stycznia.
Prezydent zwrócił uwagę na natychmiastowo podjęte przez zarząd Dzielnicy IX działania wyjaśniające i starania o umożliwienie przystąpienia Dzielnicy do BO, pomimo uchybienia.
Stanowisko w sprawie zajął dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK oraz Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Stwierdzono, że pomimo niezachowania przez Dzielnicę terminu ustalenia wysokości środków przeznaczonych na BO w 2019 r., nie wpływa to negatywnie na proces organizacyjny V edycji budżetu obywatelskiego.

AS

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów