Przejdź do treści
09.02.2018

Dzielnica IX weźmie udział w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa w 2018 r.

Dzielnica IX przystąpiła do kolejnej edycji lokalnego Budżetu Obywatelskiego Krakowa, deklarując kwotę 120 tys. zł na zadania, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu w czerwcu 2018 r. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, Dzielnica otrzyma dodatkowo na realizację tych projektów BO w 2019 r. kwotę 137 600 zł, mieszkańcy Dzielnicy IX będą więc wybierać zadania za łączną kwotę 257 600 zł. W tym roku wszystkie 18 dzielnic Krakowa weźmie udział w lokalnym BO.

Radni nie byli jednomyślni w kwestii partycypacji mieszkańców w dysponowaniu środkami finansowymi Dzielnicy. W pierwszym głosowaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. uchwała w sprawie przeznaczenia 120 tys. na Budżet Obywatelski (tegoroczne projekty realizowane w roku 2019) nie została podjęta. Po burzliwych dyskusjach przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław Pietras zwołał sesję w trybie nadzwyczajnym w dniu 6 lutego i projekt uchwały w sprawie tegorocznego BO, rozpatrzony ponownie, został przyjęty. 10 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu, 1 była nieobecna.

Według harmonogramu tegorocznej edycji BO w dniach 1 – 31 marca trwać będzie zgłaszanie propozycji zadań. Minimalna wartość jednego projektu wynosi 2 500 zł, maksymalna zależna jest od zadeklarowanej przez Dzielnicę kwoty i w przypadku Dzielnicy IX jest to 72 000 zł.

AS

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

19.02.2019 r., godz. 19.15

V sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów