Przejdź do treści
23.11.2017

Samorządowe Przedszkole przy ulicy Kościuszkowców nr 6 – czas zacząć!

Samorządowe Przedszkole przy ulicy Kościuszkowców nr 6 – czas zacząć! Mury nowego budynku samorządowego przedszkola zapełniają się przedszkolakami od dnia 2 listopada 2017 roku. Mija mniej więcej pięć lat od momentu, kiedy Zarząd Rady Dzielnicy IX VI kadencji rozpoczął rozmowy z „Miastem” na temat przeznaczenia działek przy ulicy Kościuszkowców nr 6 pod budowę przedszkola.
Bryła budynku wygląda imponująco. Cieszy oko uporządkowana przestrzeń sąsiadująca bezpośrednio z Parkiem Solvay. Cieszy tym bardziej, że będzie to przestrzeń służąca młodym mieszkańcom naszej dzielnicy. Jednak pozostaje jeszcze wiele problemów i spraw do uporządkowania.
Obecnie przedszkole nie jest jeszcze samodzielnie działającą placówką. Formalnie jest drugim adresem Samorządowego Przedszkola Nr 95 i w takiej formule będzie działało do końca roku. W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2017 roku nie utworzono wszystkich oddziałów przedszkolnych, do prowadzenia których przygotowana jest placówka. To powoduje, że imponujące swą powierzchnią i estetyką pomieszczenia nie będą w pełni wykorzystane, przynajmniej w roku szkolnym 2017/2018. Będzie to czas, który pozwoli kierownictwu przygotować przedszkole do prawdziwego „rozruchu” w kolejnym roku działalności. Przygotowanie dotyczy nie tyko wnętrza budynku, ale przede wszystkim zagospodarowania terenu na zewnątrz, który powinien być przeznaczony w części na duży ogród zabaw i eksperymentu, w części na miejsca postojowe. Obecnie takie zagospodarowanie nie jest możliwe ze względu na zapisy w obowiązującym mpzp „Liban”. W związku z tymi proceduralnymi ograniczeniami Rada Dzielnicy IX wsparła wniosek inwestora, aby dokonane zostały korekty w aktualnym planie zagospodarowania terenu wokół budynku, do czasu docelowego jego zagospodarowania po zmianie zapisów w mpzp „Liban”, dotyczących m.in. wielkości powierzchni biologicznie czynnej (patrz:  plan zagospodarowania terenu na kolejnej stronie z zaznaczonym czerwoną kreską obszarem przeznaczonym na nasadzenia drzew i krzewów oraz pozostawienie przestrzeni na parking i ogród zabaw). Dlatego przedszkolaki w najbliższej przyszłości nie będą mogły bawić się na dużym terenie otaczającym budynek, muszą wykazać cierpliwość w oczekiwaniu na planowane dwa place zabaw. W tym czasie zapraszamy je do pobliskiego parku i ogródka jordanowskiego, który właśnie został poddany remontowi i stanowi bezpieczną przestrzeń do zabawy.
Dzięki trwającym działaniom Rady Dzielnicy IX, dążącym do przyspieszenia zmian w zapisie mpzp „Liban”, co pozwoli na właściwe zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, może powstanie wartość dodana tej placówki – dobrze zagospodarowane otoczenie, które razem z naturalnymi walorami sąsiedniego parku, będzie dobrze służyło przedszkolakom.
Szkoda, że nie znalazły zrozumienia wcześniejsze wnioski radnych Dzielnicy IX, mających na celu zachowanie ciekawych rozwiązań projektowych: sali teatralno-tanecznej i sali gimnastycznej, których realizacja byłaby niewątpliwą wartością w przestrzeni budynku.
Mimo odczuwanych braków cieszmy się, że marzenia spełniły się, że realizacja inwestycji, mimo iż na etapie przygotowania trwała długo, nastąpiła w ciągu jednego roku – za co dziękujemy wykonawcom i zaangażowanemu, współpracującemu z samorządem lokalnym, nadzorowi.
Renata Grotowska Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów