Przejdź do treści
09.10.2017

Zapisy dzieci do SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95, do oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6

OGŁOSZENIE O  ZAPISACH DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95, DO ODDZIAŁÓW  PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy kalendarz rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 95 – drugiej lokalizacji przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie. Uprzejmie informujemy, że przedszkole będzie czynne od 2 listopada  2017 r. w godz. 6.30–17.00.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Terminy rekrutacji:

Od 28.09. 2017 r. do 12.10.2017r. – składanie kart zapisu przez rodziców w kancelarii Przedszkola Nr 95 przy ul. Żywieckiej 24. Kartę  zapisu dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu przy ul. Żywieckiej 24, ze strony internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl /karta zapisu znajduje się w informacji o zapisach do Przedszkola  Nr 95, oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6/ lub ze strony www.krakow95.eprzedszkole.com

Karty zapisu będą przyjmowane zgodnie z następującym harmonogramem: poniedziałek – czwartek w godz. od 14.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 10.00.

16  października, godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci przyjętych wywieszona będzie w przedszkolu przy ul. Żywieckiej 24.

16 -18 października 2017 r.  w godz. 12.00  -17.00 – podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorem przedszkola w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

26 października 2017 r.  o godz.16.00 w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Tel. 12 268 11 76

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

02.10.2018 r., godz. 18.30, LX sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów