Przejdź do treści

Nabór do Akademii Skutecznego Seniora

27.07.2017

Nabór do Akademii Skutecznego Seniora

Pierwsza część Akademii Skutecznego Seniora, czyli lokalne spotkania diagnostyczne w większości grup dobiegła końca. W związku z tym trwa rekrutacja do II, III i IV części Akademii, w ramach których zaplanowane zostały:

- warsztaty tematyczne

- wizyta studyjna 

- indywidualna opieka eksperta, tzw. tutoring. 

Formularz zgłoszeniowy mogą Państwo wypełnić, klikając w TEN link. Rekrutacja trwa od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r. (czwartek). Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w dalszych częściach projektu, skontaktujemy się do końca lipca mailowo lub telefonicznie.

Akademia Skutecznego Seniora to półroczny cykl szkoleniowy, podczas którego kilkudziesięciu seniorów dowie się, jak działa miejski samorząd, do kogo i jak mogą się zwracać o pomoc, jak zorganizować mieszkańców popierających ich postulaty. W pierwszej części cyklu grupy seniorów sprawdzały dostępność infrastruktury, komunikacji miejskiej, terenów zielonych. W kolejnych etapach seniorzy wspólnie podejmą działania na rzecz ich poprawy. Wspierać będą ich w tym działacze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska.

Co dla Państwa przygotowaliśmy w kolejnych częściach Akademii?

Część II. Warsztaty tematyczne (wrzesień-październik)

Z uwagi na warsztatową formę pracy, do udziału w tej części Akademii zaprosimy max. 20 osób, które zostaną wyłonione na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

I spotkanie: 19 września
Jak działa gmina? Struktura i kompetencje poszczególnych jednostek samorządu, tworzenie pism urzędowych

II spotkanie: 26 września
Dostęp do informacji publicznej - do jakich informacji mamy prawo? Korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej w praktyce.

III spotkanie: 3 października
Czym jest partycypacja? Jak mogę uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących Krakowa?  

IV spotkanie: 10 października
Jak skutecznie rzeczniczyć za zmianą? Jak współpracować z mediami?

V spotkanie: 17 października

Dobra komunikacja w procesie konsultacji. 

Warsztaty odbywać się będą w godzinach 10.00–15.30. Zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch. O miejscu warsztatów (w centrum miasta) poinformujemy zrekrutowanych uczestników.

Część III. Wizyta studyjna (wrzesień/październik)

Według pierwotnego planu Akademii, wizyta studyjna miała się odbyć w lipcu, jednak w związku z postulatami uczestników lokalnych spotkań diagnostycznych, związanymi z mniej komfortowymi warunkami podróży w miesiącach letnich postanowiliśmy zorganizować ją na przełomie września i października. Ostatecznie miejscem wizyty będzie Wrocław z uwagi na bardziej dogodny dojazd niż Warszawa. Celem wizyty będzie zdobycie wiedzy o tym, jak w obszarze aktywizacji i rzecznictwa osób starszych działają inne miasta. Dokładny termin wizyty studyjnej zostanie przekazany uczestnikom dalszych etapów Akademii końcem sierpnia. 

W wizycie studyjnej weźmie udział 30 osób.

Część IV. Indywidualna opieka eksperta, tzw. tutoring – przygotowanie kampanii "na rzecz zmiany" krok po kroku
Indywidualnym wsparciem eksperta zostanie objętych 10 najbardziej aktywnych uczestników warsztatów, ze sprecyzowanymi pomysłami na działania w przestrzeni Krakowa. Efektem pracy z tutorem (średnio 10 godz. /uczestnika) będzie opracowanie planu działania na rzecz konkretnej zmiany.  

W razie dodatkowych pytań odnośnie rekrutacji do Akademii, uprzejmie proszę o kontakt pod nr tel 666-358-430 lub mailem agnieszka@pracowniaobywatelska.pl

 

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów