Przejdź do treści
21.06.2017

Święto Talentów w Dzielnicy IX. Grand Prix rozdane

Święto Talentów w Dzielnicy IX. Grand Prix rozdane

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 roku gościło na Święcie Talentów uczestników i laureatów I edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia 2017.

W czasie uroczystości wręczone zostały dwie nagrody główne: Grand Prix dla Talentu, którą przyznano Jakubowi Gajdzie, oraz Grand Prix dla Mistrza, którą wręczono Pani Janinie Mordawskiej.
Nagrody uczestnikom i laureatom konkursu wręczali członkowie Kapituły Nagrody Talent Łączy Pokolenia 2017: Dyrektor Gimnazjum Nr 24 Pani Magdalena Piwowar, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 Pani Renata Dubiel, radny Dzielnicy IX i Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Pan Leszek Siwiec oraz przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX Pan Jan Stanisław Pietras.
Po części oficjalnej uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mogli obejrzeć występy zespołów tanecznych związanych z CSW Solvay. Tańce do muzyki klasycznej wykonał Zespół DA CAPO a Zespól PECEDANCE zaprezentował układ tańca nowoczesnego.
Organizatorzy Święta Talentów gratulują i dziękują za udział uczestnikom i laureatom konkursu oraz wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w spotkaniu.
Dziękujemy także członkom Kapituły Nagrody i członkom Jury, którzy uczestniczyli w wypracowaniu formuły konkursu i poświęcili swój czas na udział w kilku spotkaniach poprzedzających rozstrzygniecie konkursu oraz finałową uroczystość.
Podziękowania kierujemy do Pawła Garyckiego, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum Nr 24, który podjął się trudu prowadzenia spotkania w dniu 9 czerwca. 

Uczestnicy i laureaci Konkursu TALENT ŁĄCZY POKOLENIA 2017

KATEGORIA TALENT: Nagroda Grand Prix dla Talentu

Zofia Brydak
– uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie w ZSO Nr 17
Zosia jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach artystycznych: plastycznych, tanecznych, aktorskich i filmowych. Prawdziwy człowiek renesansu! Od 7. roku życia tańczy w balecie… Pozostałe pasje realizuje w międzyczasie.

Radosław Jeleń
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Nr 81 w Krakowie w ZSO Nr 17
Pasją Radka jest malarstwo. Szczególnie interesuje go pejzaż i martwa natura. Jego prace zostały docenione w wielu konkursach plastycznych.

Piotr Szydłak
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Nr 63 w Krakowie
Zainteresowania Piotra koncentrują się na elektronice i konstruowaniu nowych urządzeń. W wieku 13 lat skonstruował pierwszy model związany z elektroniką: makietę przedstawiającą skrzyżowanie ulic w mieście, a rok później rozpoczął swoja przygodę z udoskonalaniem roweru. Oprócz konstruowania nowych urządzeń jest stałym gościem stron internetowych pokazujących, jak coś działa? Marzy, aby swoją naukę kontynuować w technikum na kierunku mechatronika a następnie chce studiować na AGH lub Politechnice Krakowskiej.

Sulikowska Wiktoria
Prawdziwa pasją Wiktorii jest malarstwo i rysunek.

Jakub Gajda
Laureat Nagrody Grand Prix dla Talentu 2017
– absolwent Gimnazjum Nr 24 w Krakowie, obecnie uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie
Jakub interesuje się zabytkową elektroniką. Z determinacją kolekcjonuje i naprawia odbiorniki retro. Zainteresowanie zabytkową elektroniką, bogata kolekcja odbiorników oraz ogromna wiedza na ten temat została dostrzeżona przez wydawnictwa fachowe, w których Jakub zamieszczał swoje artykuły. Jako uczeń gimnazjum prezentował swoje zainteresowania, zarażając nimi swoich kolegów. Uczestniczył także aktywnie w projektach organizowanych przez szkołę.

KATEGORIA MISTRZ: Nagroda Grand Prix dla Mistrza

Miszta Beata
– nauczyciel informatyki w Gimnazjum Nr 24 w Krakowie
Pani Beata ma ogromny wpływ na kształtowanie otwartości uczniów w poszukiwaniu zainteresowań i rozwijania pasji. Jako nauczyciel bierze udział w licznych projektach realizowanych przez szkołę a zaangażowanie Pani Beaty w pracę z młodzieżą potwierdza fakt, że także jako absolwenci, uczniowie nadal uczestniczą w działaniach inspirowanych przez ich nauczyciela.

Jacek Kucharski
Harcmistrz Ryszard Jacek Kucharski, do roku 1970 związany z Borkiem Fałęckim, z harcerstwem zetknął się w 1952 roku. Po przejściu na emeryturę zawodową w 2013 roku założył w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Krakowie pierwsze w Polsce gromady zuchowe: Wilczki i Krasnalki. Na zbiórki dojeżdża z Katowic, gdzie obecnie mieszka.
Druh Jacek jest wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami, w roku 2017 – Orderem Uśmiechu, przyznanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Janina Mordawska
Laureatka Nagrody Grand Prix dla Mistrza 2017
– nauczyciel plastyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 w Krakowie
Pani Janina jest organizatorką konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim i popularyzatorką twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży. Jej twórczy zapał i oddanie dla sprawy artystycznego kształcenia dzieci z wadą słuchu wpływają na wybór profilu dalszego kształcenia absolwentów placówki. Uzdolniona plastycznie, niesłysząca młodzież gimnazjalna, podejmuje z powodzeniem naukę w krakowskim Liceum Plastycznym.
Należy podkreślić, że Pani Janina poprzez działania artystyczne pielęgnuje wypracowane w szkole tradycje. Poza godzinami pracy, w ramach kółka plastycznego, wraz z uczniami wykonuje szopki krakowskie, które od 2012 roku zdobywają nagrody w kategorii szopek dziecięcych i młodzieżowych w Konkursach Szopek Krakowskich, organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Pani Janina Mordawska z dużym zaangażowaniem promuje również twórczość uczniów niedosłyszących, organizując wystawy i wernisaże w lokalnym środowisku oraz współpracując z krakowskimi galeriami artystycznymi.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów