Przejdź do treści
19.06.2017

Święto Talentów 2017 w Dzielnicy IX. Grand Prix rozdane

Święto Talentów 2017 w Dzielnicy IX. Grand Prix rozdane

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 roku gościło na Święcie Talentów uczestników i laureatów I edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia 2017.

W czasie uroczystości wręczone zostały dwie nagrody główne: Grand Prix dla Talentu, którą przyznano Jakubowi Gajdzie, oraz Grand Prix dla Mistrza, którą wręczono Pani Janinie Mordawskiej.

Nagrody uczestnikom i laureatom konkursu wręczali członkowie Kapituły Nagrody Talent Łączy Pokolenia 2017: Pani Magdalena Piwowar, Dyrektor Gimnazjum Nr 24, Pani Renata Dubiel, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, Pan Leszek Siwiec, radny Dzielnicy IX, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX, oraz Pan Jan Stanisław Pietras, Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX.

Po części oficjalnej uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mogli obejrzeć występy zespołów tanecznych związanych z CSW Solvay. Tańce do muzyki klasycznej wykonał Zespól DA CAPO a Zespól PECEDANCE zaprezentował układ tańca nowoczesnego.

Organizatorzy Święta Talentów gratulują i dziękują za udział uczestnikom i laureatom konkursu oraz wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w spotkaniu.

Dziękujemy także członkom Kapituły Nagrody i członkom Jury, którzy uczestniczyli w wypracowaniu formuły konkursu i poświęcili swój czas na udział w kilku spotkaniach poprzedzających rozstrzygniecie konkursu oraz finałową uroczystość.

Podziękowania kierujemy do Pawła Garyckiego, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum Nr 24, który podjął się trudu prowadzenia spotkania w dniu 9 czerwca. 


Uczestnicy i laureaci Konkursu TALENT ŁĄCZY POKOLENIA 2017

KATEGORIA TALENT: Nagroda Grand Prix dla Talentu

Brydak Zofiauczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie w ZSO Nr 17

Zosia jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach artystycznych: plastycznych, tanecznych, aktorskich i filmowych. Prawdziwy Człowiek Renesansu! Od 7 roku życia tańczy w balecie… Pozostałe pasje realizuje w międzyczasie.

Radosław Jeleń – uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Nr 81 w Krakowie w ZSO Nr 17

Pasją Radka jest malarstwo. Szczególnie interesuje go pejzaż i martwa natura. Jego prace zostały docenione w wielu konkursach plastycznych.

Piotr Szydłak – uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Nr 63 w Krakowie

Zainteresowania Piotra koncentrują się na elektronice i konstruowaniu nowych urządzeń. W wieku 13 lat skonstruował pierwszy model związany z elektroniką: makietę przedstawiającą skrzyżowanie ulic w mieście, a rok później rozpoczął swoja przygodę z udoskonalaniem roweru. Oprócz konstruowania nowych urządzeń jest stałym gościem stron internetowych pokazujących, jak coś działa? Marzy, aby swoją naukę kontynuować w technikum na kierunku mechatronika a następnie chce studiować na AGH lub Politechnice Krakowskiej.

Sulikowska Wiktoria

Prawdziwa pasją Wiktorii jest malarstwo i rysunek.

JAKUB GAJDA – Laureat Nagrody Grand Prix dla Talentu 2017

Jakub jest absolwentem Gimnazjum Nr 24 w Krakowie. Obecnie uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Interesuje się zabytkową elektroniką. Z determinacją kolekcjonuje i naprawia odbiorniki retro. Zainteresowanie zabytkową elektroniką, bogata kolekcja odbiorników oraz ogromna wiedza na ten temat została dostrzeżona przez wydawnictwa fachowe, w których Jakub zamieszczał swoje artykuły. Jako uczeń gimnazjum prezentował swoje zainteresowania, zarażając nimi swoich kolegów. Uczestniczył także aktywnie w projektach organizowanych przez szkołę.

KATEGORIA MISTRZ: Nagroda Grand Prix dla Mistrza

Miszta Beata

Pani Beata jest nauczycielem informatyki Gimnazjum Nr 24 w Krakowie. Ma ogromny wpływ na kształtowanie otwartości uczniów w poszukiwaniu zainteresowań i rozwijania pasji. Jako nauczyciel bierze udział w licznych projektach realizowanych przez szkołę a zaangażowanie Pani Beaty w pracę z młodzieżą potwierdza fakt, że także jako absolwenci, uczniowie nadal uczestniczą w działaniach inspirowanych przez ich nauczyciela.

Jacek Kucharski

Harcmistrz Ryszard Jacek Kucharski, do roku 1970 związany z Borkiem Fałęckim, z harcerstwem zetknął się w 1952 roku. Po przejściu na emeryturę zawodową w 2013 roku założył w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Krakowie pierwsze w Polsce gromady zuchowe: Wilczki i Krasnalki. Na zbiórki dojeżdża z Katowic, gdzie obecnie mieszka. Druh Jacek jest wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami, w roku 2017 – Orderem Uśmiechu, przyznanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

JANINA MORDAWSKA – Laureatka Nagrody Grand Prix dla Mistrza

Pani Janina jest nauczycielem plastyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 w Krakowie, organizatorką konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim i popularyzatorką twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży. Jej twórczy zapał i oddanie dla sprawy artystycznego kształcenia dzieci z wadą słuchu wpływają na wybór profilu dalszego kształcenia absolwentów placówki. Uzdolniona plastycznie, niesłysząca młodzież gimnazjalna, podejmuje z powodzeniem naukę w krakowskim Liceum Plastycznym.

Należy podkreślić, że Pani Janina poprzez działania artystyczne pielęgnuje wypracowane w szkole tradycje. Poza godzinami pracy, w ramach kółka plastycznego, wraz z uczniami wykonuje szopki krakowskie, które od 2012 roku zdobywają nagrody w kategorii szopek dziecięcych i młodzieżowych w Konkursach Szopek Krakowskich, organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Pani Janina Mordawska z dużym zaangażowaniem promuje również twórczość uczniów niedosłyszących, organizując wystawy i wernisaże w lokalnym środowisku oraz współpracując z krakowskimi galeriami artystycznymi. Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów