Przejdź do treści

Lista projektów BO 2017 do głosowania w Dzielnicy IX

14.06.2017

Lista projektów BO 2017 do głosowania w Dzielnicy IX

Lista projektów BO 2017 do głosowania w Dzielnicy IX

Ostateczna lista projektów lokalnych Dzielnicy IX poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa 2017

Projekt NR 1 Nakładka asfaltowa w ulicy Nowotarskiej

Zadanie polega na wykonaniu nakładki asfaltowej w ulicy Nowotarskiej na os. Cegielniane w Krakowie. Obecna betonowa nawierzchnia jest zniszczona i wymaga remontu. Nawierzchnia po sfrezowaniu może stanowić podkład pod nawierzchnię asfaltową.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się w układzie komunikacyjnym; poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Projekt NR 2 Wymiana i montaż lamp w ZSO nr 17 ul. Fredry

Wymiana i montaż lamp w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry 65-71 od lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym organizując spotkania, pikniki, imprezy okolicznościowe dla członków Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, Parafialnych Stowarzyszeń Katolickich, rodziców uczniów oraz mieszkańców dzielnicy. Ponadto w budynku szkoły funkcjonują komisje wyborcze. Modernizacja oświetlenia pozwoli na zapewnienie właściwych warunków dla wszystkich ww. grup mieszkańców, korzystających z budynku szkoły.

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Projekt NR 3 Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli, co umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i

jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Szacunkowy koszt: 2 500 zł

Projekt NR 4 Ogrodzenie boiska szkolnego w ZSO nr 17 ul. Fredry

Montaż nowych ochronnych piłkochwytów, tj. ogrodzeń na boisku ZSO nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:

Teren zielony wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry 65-71, który jest ogólnodostępny przez cały rok, to 900 m2 powierzchni, wykorzystywanej przez mieszkańców dzielnicy do wspólnego spędzania czasu wraz z dziećmi. Wykonanie piłkochwytów uniemożliwi wypadanie piłki na sąsiednie działki a przez to wyeliminuje koniecznością wkraczania na teren prywatny po wpadającą tam piłkę.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Projekt NR 5 Skwer przy Łukasińskiego – pobaw się i odpocznij

Projekt przewiduje uatrakcyjnienie terenu zielonego poprzez montaż 3 zabawek dla dzieci, 2 stołów do gier towarzyskich, bezpiecznego podłoża oraz powiększenie ogrodzonej części, tak by zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na polu.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zielony teren przy ul. Łukasińskiego jest usytuowany w bezpośredniej bliskości 2 bloków, wielu domów jednorodzinnych oraz na trasie codziennych wędrówek wielu osób, jednak żaden inny teren okolicy nie zapewnia możliwości zatrzymania się na odpoczynek czy zabawę dla dzieci. Dlatego niewielki, ciekawie wyposażony ogólnodostępny skwer wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.

Szacunkowy koszt: 66 000 zł

Projekt NR 6 Magnoliowy zagajnik

Projekt zakłada zagospodarowanie dotychczas zaniedbanej przestrzeni poprzez posadzenie kilkunastu magnolii i stworzenie przyjemnego miejsca dla mieszkańców.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenu wokół budynków mieszkalnych oraz poprawy jakości powietrza.

Szacunkowy koszt: 65 760 zł

Projekt NR 7 REKREACJA–EDUKACJA–INTEGRACJA w Parku Solvay

Projekt dotyczy zagospodarowania części Parku Solvay we wskazanej lokalizacji. Na obszarze mającym charakter naturalnej polany planowane jest utworzenie dla mieszkańców dzielnicy miejsca pełniącego funkcje: rekreacyjną, edukacyjną i integracyjną

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Park Solvay jest aktualnie jednym z najbardziej zaniedbanych parków w Krakowie. Budżet Obywatelski „Rekreacja-edukacja-integracja w Parku Solvay” pozwoli wzbogacić istniejący teren o nową małą architekturę oraz urządzenia zabawowe. Wpłynie na wizualny odbiór części parku, co zachęci mieszkańców do częstszego spędzania w nim czasu. Wybrany teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy oraz Klubu Sportowego „Borek” – lokalizacja taka wpłynie na lepszą integracje różnych grup wiekowych mieszkańców oraz wzajemną koedukację dzieci. Jednocześnie projekt wpisuje się w plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie związane z poprawą estetyki Parku Solvay oraz jego renowacją.

Szacunkowy koszt: 62 000 zł

Projekt NR 8 Modernizacja boiska do piłki plażowej

Dotyczy poprawy funkcjonalności istniejącego boiska do piłki plażowej poprzez wykonanie ogrodzenia (piłkochwyty), wymiana piasku, montaż ławek.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy, młodzieży i dorosłych; integracja mieszkańców, wspólne spędzanie czasu, rozwój sportu „siatkówka plażowa”.

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Projekt NR 9 Street Workout Park

Na terenie Dzielnic IX,VIII,X,XI,XIII, które korzystają z Lasu Borkowskiego około 214 173 tys. mieszkańców, także młodzież chętnie uprawia sport. Aktualnie brakuje odpowiedniej infrastruktury. Projekt poprawi infrastrukturę sportową, zachęci do aktywności na polu.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Szacunkowy koszt: 45 000 zł

 

Głosowanie odbywać będzie się w dniach 17-30 czerwca. Głosować będzie można w zaciszu domowym za pośrednictwem platformy głosowania dostępnej w okresie głosowania pod adresem internetowym budzet.krakow.pl. Ponadto będzie można oddać głos za pomocą tradycyjnych papierowych kart głosowania oraz w mobilnych punktach głosowania.

Wykaz punktów głosowania, w których możliwe będzie oddanie głosu za pomocą karty papierowej na terenie Dzielnicy IX:

Biblioteka Kraków, Filia nr 33, ul. Zakopiańska 103,

17-30 czerwca w godzinach pracy biblioteki: pn, śr, pt: 12.00-19.00; wtorek 9.00-15.30; czwartek 11.00-15.00

Biblioteka Kraków, Filia nr 34, ul. Borsucza 12

17-30 czerwca w godzinach pracy biblioteki: pn-śr, pt: 09.00-19.00; czw: 11.00-15.30

Siedziba Rady Dzielnicy Łagiewniki–Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13,

19-23.06: 09.00-13.00, 16.00-18.00

26-29.06: 09.00-13.00, 16.00-18.00

30.06: 09.00-20.00

Infolinia 12-616 11 11

Mobilne punkty głosowania (zorganizowane podczas wybranych pikników oraz imprez miejskich):

 • 17 czerwca – Jarmark Świętojański – 11.00–14.00
 • 17 czerwca – Święto Dzielnicy II Grzegórzki – 14.00–16.00
 • 17 czerwca – Dzień Branic – 17.00–19.00
 • 17 czerwca – piknik BO w parku Bednarskiego – 12.00–16.00
 • 18 czerwca – piknik BO w parku Ratuszowym – 12.00–16.00
 • 18 czerwca – Jarmark Świętojański – 11.00–19.00
 • 24 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
 • 24 czerwca – Dzień Zesławic – 16:00–20:00
 • 25 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
 • 25 czerwca – Bitwa o Mistrzejowice – 12.30–17.00
 • 25 czerwca – piknik BO na Błoniach – 12.00–16.00
Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów