Przejdź do treści

Akademia Skutecznego Seniora

19.04.2017

Akademia Skutecznego Seniora

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska serdecznie zaprasza krakowskich Seniorów do udziału w projekcie „Akademia Skutecznego Seniora”. Ideą projektu jest zachęcenie seniorów do zaangażowania w poprawę jakości otoczenia, w którym na co dzień żyją i podejmowania działań na rzecz zmian, przyjaznych tej grupie wiekowej.

W ramach Akademii Skutecznego Seniora zaplanowaliśmy:

- cykl 3 spotkań dzielnicowych (maj/czerwiec). Podczas spotkań porozmawiamy o potrzebach uczestników związanych z funkcjonowaniem miasta (zależnie od potrzeby ocenimy np. dostępność/przyjazność infrastruktury, komunikacji, terenów zielonych), a zarazem określimy bariery, z jakimi spotykają się w swoim otoczeniu. Spotkania odbywać się będą w lokalnych Centrach Aktywności Seniorów lub Klubach Seniora.

- udział w wizycie studyjnej do Warszawy do dwóch organizacji, działających na rzecz aktywności osób starszych (II poł lipca). Celem wizyty będzie poznanie doświadczeń innych organizacji, związanych ze skuteczną działalnością rzeczniczą na rzecz seniorów, poznanie przykładów udanej współpracy z urzędnikami oraz zwiedzanie Warszawy.

- cykl 5 szkoleń warsztatowych (wrzesień – październik) podczas których uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę nt. kompetencji gminy, jak i innych, niezbędnych zagadnień: współpracy z mediami, przygotowania pism, umiejętności wystąpień publicznych. Warsztaty będą odbywać się w centrum miasta.

- indywidualne wsparcie tutora dla uczestników (październik – listopad), którzy podejmą działania na rzecz rozwiązania zdiagnozowanego problemu - wspólne opracowanie kampanii na rzecz zmiany.

Każdy z uczestników Akademii otrzyma praktyczną publikację „Poradnik Aktywnego Seniora”, która prezentuje dobre praktyki działań seniorów, którym udało się wdrożyć zmiany na rzecz poprawy życia osób starszych oraz przedstawia prostym językiem, krok po kroku, jak zrealizować kampanię na rzecz takiej zmiany.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy do dnia 29 kwietnia 2017 r. na adres: olga@pracowniaobywatelska.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 691 944 720.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie