Przejdź do treści
23.03.2017

Rozmowy na temat budżetu obywatelskiego

W Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki trwają spotkania informacyjne na temat budżetu obywatelskiego. Termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017 mija 31 marca.

Partycypacja obywatelska w przestrzeniach lokalnych powinna być poprzedzona pracą u podstaw w środowisku mieszkańców.* Trzymając się tej zasady, która może okazać się skuteczna z dwóch powodów: przekona autorów wniosków do konsultowania ich z lokalną społecznością oraz zwiększy uczestnictwo lokalnej społeczności na etapie głosowania na zaakceptowane wnioski, na pierwsze dwa spotkania zaprosiliśmy grupę seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – w dniu 6 marca, oraz grupę uczniów Gimnazjum Nr 24 – w dniu 13 marca. Myślę, że rozmowy, które miały miejsce w czasie tych spotkań, przyczynią się w znacznym stopniu do osiągniecia obydwu celów, co pozytywnie wpłynie na pogłębienie idei partycypacji.

O czym rozmawialiśmy?

W kameralnej grupie kilku seniorek rozmowa rozpoczęła się od oceny zrealizowanych już w latach ubiegłych projektów zgłoszonych do lokalnego BO. Pozytywnie wypowiadano się także na temat tych wniosków, które nie uzyskały w głosowaniu wystarczającej ilości punktów. I w tym miejscu pojawiła się konkluzja, że warto do niektórych projektów powrócić. Uczestniczki rozmowy zadeklarowały także aktywny udział w promocji wniosków i głosowaniu. Drugim ważnym tematem rozmowy była forma promocji oraz dostępność głosowania. Pozytywną opinię zyskała decyzja o przywróceniu głosowania „do urn”. Tu proponuję foto ze spotkania

Spotkanie z siedemnastoma przedstawicielami samorządu szkolnego Gimnazjum Nr 24 odbyło się w siedzibie Rady Dzielnicy IX w dniu 13 marca. Pojęciem kluczem naszego spotkania było słowo: PARTYCYPACJA. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prezentacji podstawowych informacji na temat idei budżetu partycypacyjnego. Zasadniczym ułatwieniem dla prowadzonej rozmowy było w tym momencie doświadczenie grupy, ponieważ gimnazjum już dwukrotnie uczestniczyło w tego rodzaju partycypacji, składając wnioski i wygrywając głosowania w lokalnym Budżecie Obywatelskim. Dodam, że projekty te zostały zrealizowane, o czym pisaliśmy w Piśmie Nr 8 / 2016.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Projektowaliśmy, prezentowaliśmy projekty i ocenialiśmy nasze wnioski, które mogłyby zostać złożone, jako tegoroczne propozycje BO. Projekty odzwierciedlały potrzeby a nawet marzenia wnioskodawców, które jednak później poddaliśmy ocenie, pamiętając np. o kryterium ogólnodostępności, o limitach finansowych (w roku 2017 Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na realizację zadań BO 110 tys. złotych), o obowiązujących przepisach prawa. Projekty oceniane były także z perspektywy jednostek Gminy Kraków, bowiem uczniowie wcielili się w przedstawicieli ZIKiT, ZZM, ZEO, ZIS i dokonywali weryfikacji wniosków, pod względem możliwości ich realizacji. Można powiedzieć: ot, taka zabawa. Jednak zgromadzony w ten sposób materiał został skrzętnie zebrany przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 24. Ziarno partycypacji zostało zasiane. Teraz czekamy na zgłoszone projekty.

Renata Grotowska, Ambasador Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w roku 2017

* Zachęcam do przeczytania. Rozmowy Kroniki: „Budżet obywatelski potrzebuje reformy”, (w) Dziennik Polski 4-5 marca 2017

 

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów