Przejdź do treści

Projekt "W sile wieku"

10.03.2017

Projekt "W sile wieku"

Projekt "W sile wieku"

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, od dn. 01.03.2017r. do dn. 28.02.2020 r. realizować będzie projekt pn.: „W sile wieku”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „W sile wieku” skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówek – klubów samopomocy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu zaplanowano realizację usług:

opiekuńczo – pielęgnacyjnych: dwa posiłki dziennie ( w przypadku osób niesamodzielnych zapewniamy pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania
do i z klubu samopomocy;

aktywizująco – usprawniających: organizacja czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację seniorów; imprezy integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne,

wspomagających: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne).

Od dn. 13.03.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje uruchomienie
na os. Krakowiaków 2 w Krakowie, pierwszego Klubu Samopomocy – Specjalistycznego
dla 20 mieszkańców Krakowa po 60 r. ż, po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera
lub inne choroby otępienne. Pozostałe kluby samopomocy - aktywizacyjne uruchomione będą
w najbliższym czasie.

Aby zostać uczestnikiem klubu samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, klubach samopomocy, w lokalach Filii MOPS lub za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z p. Moniką Łojek w godz. 7.30 – 15.30 pod numer tel. 12 616 53 30 lub tel. kom. 660 637 756.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Sebastian Lipowski, Kierownik projektu „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel.: 12 616 53 30, www.wsilewieku@mops.krakow.pl

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

24.10.2018 r., godz. 18.30, LXI sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów