Przejdź do treści
09.01.2017

Bezpieczniej i bardziej komfortowo na ulicach w Dzielnicy IX

Przedstawiamy Państwu stan (datowany na koniec grudnia 2016 r.) realizacji zadań Dzielnicy IX z zakresu infrastruktury, przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 • Ul. Zdunów – przebudowa na odcinku od ul. Żywieckiej do ul Kowalskiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy chodnika z towarzyszącą infrastrukturą. Zadanie zrealizowane: opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 7000 zł, wykonanie chodnika na kwotę 73 028, 47 zł.
 • Ul. Zdunów – budowa chodnika na odcinku od nr 29 do ul. Podhalańskiej. Zadanie zrealizowane: w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (kwota 15 375 zł) i budowy chodnika (kwota 78 866,40 zł) za łączną kwotę 94 241,40 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj, na obszarze obowiązującego mpzp. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku w zakresie opracowania I etapu dokumentacji projektowej na kwotę 13 350 zł. Ze względu na problemy własnościowe brak obecnie możliwości dalszej realizacji zadania – II etapu opracowania dokumentacji. Zadanie w WPF zapisane zostało w latach 2015-2018 z kwotami odpowiednio 0 zł, 35 670 zł, 130 000 zł, 140 000 zł.
 • Budowa chodnika w ul. Zaborze. Zadanie zrealizowane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 9 800 zł) i zrealizowano zadanie budując chodnik na długości 28 mb, o powierzchni 35,49 m2 i powierzchni dojazdów 22,61 m2 za kwotę 19 401,52 zł (łączna kwota zadania 29 201,52 zł).
 • Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do ul. Falowej (do mostku na Młynnym Kobierzyńskim). Zadanie wprowadzone do WPF/ WPI na lata 2016-2018 z przeznaczeniem kwot odpowiednio: 0 zł, 25 000 zł, 125 000 zł. Obecnie przygotowywane są materiały w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji.
 • Przebudowa pasa pieszo-jezdnego przy ul. Zakopiańska. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone do WPF/WPI na lata 2015-2016 z kwotami odpowiednio: 0 zł, 75 000 zł. Zadanie zrealizowane jest w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i obecnie w trakcie realizacji na kwotę 94 374,58 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. (środki z puli Dzielnicy IX to 59 230 zł, pozostała kwota przekazana została z Budżetu Miasta Krakowa).
 • Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do nr 8. Zadanie możliwe jest do realizacji w zakresie wykonania chodnika, natomiast ze względu na zbyt wąski pas drogowy nie ma możliwości wykonania miejsc postojowych. Koszt zadania to: projekt – 20 000 zł i realizacja – 91 000 zł. Konieczna jest korekta Uchwały Rady Dzielnicy IX z wnioskiem o umieszczenie zadania w WPF/WPI.
 • Ul. Cegielniana – budowa progu wyniesionego przy ul. Wałbrzyskiej. Zadanie wprowadzone zostało do WPF/WPI na lata 2016-2017 z prognozą rozpoczęcia opracowania dokumentacji przejścia wykonanego z elementów plastykowych w roku 2016 (kwota 0 zł) i zakończeniem opracowania dokumentacji i realizacją zadania w 2017 r. (na kwotę 24 000 zł). Ogłoszono przetarg na realizatora zadania, rozstrzygnięcie ma nastąpić 22.12.2016 r.
 • Ul. Siostry Faustyny/Kołodziejska – przejście dla pieszych. Nie ma możliwości wykonania przejścia dla pieszych. Pismem nr IZ.6110.4.1051.2016 z dnia 16.06.2016 poinformowano Radę Dzielnicy IX o braku możliwości zamontowaniu szykany.
 • Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od mostku na Młynnym Kobierzyńskim do ul. Huculskiej. Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zadania do WPF/WPI na lata: 2016 (0 zł) i 2017 (planowana kwota: 75 000 zł). Obecnie nie ma możliwości realizacji zadania ze względu na negatywną opinię ZZM oraz Wydziału Skarbu (UMK). W dniu 08.12.2016 r. odbyło się spotkanie mające na celu zmianę opinii WS. Zadanie jest w trakcie ponownego opiniowania.
 • Ul. Huculska – budowa chodnika na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculska nr 8. Brakuje warunków MPWiK w zakresie odwodnienia chodnika, ponieważ sieć nie jest w eksploatacji MPWIK. Konieczna jest także inwentaryzacja geodezyjna oraz telewizyjna kanału. ZIKiT wystąpił ponownie z pismem o warunki techniczne do MWPIK. Zadanie jest w trakcie ponownego opiniowania.
 • Budowa i przebudowa oświetlenia: montaż lamp oświetleniowych na terenie Dzielnicy IX. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 27 993, 57 zł.

REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW

 • Ul. Pienińska – remont chodnika. Zadanie zrealizowano w ul. Pienińskiej i po stronie południowej Placu Łagiewnickiego za kwotę 45 020,68 zł. W miejscu rozebranego chodnika z płyt betonowych ułożony został chodnik z kostki betonowej, także kolorowej na odcinkach wjazdu do posesji. Wykonano również frezowanie nawierzchni bitumicznej 203 m2, ułożono ściek uliczny z kostki betonowej, obrzeża trawnikowe, wykonano regulację pionową zaworów wodnych i gazowych oraz położono nawierzchnię z mieszanek bitumicznych.
 • Ul. Zakopiańska 103 – 103A: utwardzenie pasa podjazdu przy budynkach, remont chodnika do ul. Zakopiańskiej (kwota 33 457,65 zł). Zadanie zrealizowano. W efekcie mamy odremontowany i przedłużony chodnik do ul. Zakopiańskiej (miejscami przełożony także chodnik przy ul. Zakopiańskiej) oraz wytyczony i wykonany pas parkingowy. Zniwelowano również nierówności na powierzchni pasa manewrowego dla pojazdów.
 • Ul. Bogdanowicza – remont chodnika i jezdni (kontynuacja zadania za kwotę 40 340,01 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej, także kolorowej i pasa jezdnego z nawierzchnią z mieszanek bitumicznych.
 • Ul. Oraczy – naprawa nawierzchni jezdni (kwota 57 212,02 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Po wykonaniu frezowania nawierzchni betonowej pasa jezdnego, ułożeniu siatki, wyrównaniu podbudowy i wykonaniu regulacji pionowej włazów kanałowych i zaworów, położono nową nawierzchnię pasa jezdnego z mieszanek bitumicznych (859,92 m2).
 • Ul. Przy Torze – remont chodnika i jezdni. Rozebrany został stary chodnik i pas jezdny, wykonano nową podbudowę z obrzeżami z krawężników oraz nową asfaltową nawierzchnię pasa jezdnego. W trakcie jest remont chodnika. Kwota remontu to 221 198,36 zł.
 • Ul. Cegielniana – remont chodnika po stronie nr nieparzystych – odcinkami – przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską na wysokości numerów 33 i 35. Odremontowany został chodnik i wjazdy za kwotę 7 361,69 zł.
 • Ul. Fredry – remont chodnika po stronie nieparzystej, odcinkami, od przejazdu kolejowego do ul. Włodarskiej na wysokości numerów 3, 7, 13 (kwota 2 896,59 zł).
 • Ul. Żywiecka Boczna – remont pasa jezdnego i pasa parkingowego, obejmujący wyznaczenie pasa parkingowego ograniczonego obrzeżami chodnikowymi, z nawierzchnią z kruszywa oraz położenie, po sfrezowaniu, nowej asfaltowej nawierzchni jezdnej. Odtworzono także dodatkową kratkę ściekową przy wjeździe do Kampingu Krakowianka (za łączną kwotę 62 920 zł).

Część zadań została zrealizowana z puli środków finansowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:

 • Ul. Orzechowa – remont chodnika po stronie numerów parzystych do wyjścia z terenu zielonego. Zadanie zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Żywiecka 13 – remont nawierzchni jezdni przy wjeździe do Centrum Aktywnego Wypoczynku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Do Wilgi – remont podjazdu przy nr 17. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Goryczkowa – wyznaczenie przejścia dla pieszych z os. Żywieckiego (20-22) do Parku Solvay. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „likwidacji barier architektonicznych” oraz w ramach środków utrzymaniowych ZIKIT. W ostatnim okresie Rada Dzielnicy IX zwróciła się z wnioskiem o przemalowanie przejścia.

Nie zrealizowano remontu chodnika przy ul. Zdunów (nr 4/6), ponieważ nie ma zgody na wycinkę brzozy – trwają uzgodnienia dotyczące szykany umożliwiającej przejście pieszych jezdnią na tym odcinku.

W ramach DZIELNICOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – likwidacji barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX wykonano drobne modernizacje przy ul. Łukasińskiego (przestawienie krawężników i remont nawierzchni z kostki betonowej), ul. Goryczkowej i ul. Fredry (obniżenie krawężników) na łączną kwotę 5 501 zł.

Informacja na dzień 19 grudnia 2016 r.
Jan S. Pietras

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów