Przejdź do treści
09.01.2017

Bezpieczniej i bardziej komfortowo na ulicach w Dzielnicy IX

Przedstawiamy Państwu stan (datowany na koniec grudnia 2016 r.) realizacji zadań Dzielnicy IX z zakresu infrastruktury, przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 • Ul. Zdunów – przebudowa na odcinku od ul. Żywieckiej do ul Kowalskiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy chodnika z towarzyszącą infrastrukturą. Zadanie zrealizowane: opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 7000 zł, wykonanie chodnika na kwotę 73 028, 47 zł.
 • Ul. Zdunów – budowa chodnika na odcinku od nr 29 do ul. Podhalańskiej. Zadanie zrealizowane: w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (kwota 15 375 zł) i budowy chodnika (kwota 78 866,40 zł) za łączną kwotę 94 241,40 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj, na obszarze obowiązującego mpzp. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku w zakresie opracowania I etapu dokumentacji projektowej na kwotę 13 350 zł. Ze względu na problemy własnościowe brak obecnie możliwości dalszej realizacji zadania – II etapu opracowania dokumentacji. Zadanie w WPF zapisane zostało w latach 2015-2018 z kwotami odpowiednio 0 zł, 35 670 zł, 130 000 zł, 140 000 zł.
 • Budowa chodnika w ul. Zaborze. Zadanie zrealizowane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 9 800 zł) i zrealizowano zadanie budując chodnik na długości 28 mb, o powierzchni 35,49 m2 i powierzchni dojazdów 22,61 m2 za kwotę 19 401,52 zł (łączna kwota zadania 29 201,52 zł).
 • Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do ul. Falowej (do mostku na Młynnym Kobierzyńskim). Zadanie wprowadzone do WPF/ WPI na lata 2016-2018 z przeznaczeniem kwot odpowiednio: 0 zł, 25 000 zł, 125 000 zł. Obecnie przygotowywane są materiały w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji.
 • Przebudowa pasa pieszo-jezdnego przy ul. Zakopiańska. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone do WPF/WPI na lata 2015-2016 z kwotami odpowiednio: 0 zł, 75 000 zł. Zadanie zrealizowane jest w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i obecnie w trakcie realizacji na kwotę 94 374,58 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. (środki z puli Dzielnicy IX to 59 230 zł, pozostała kwota przekazana została z Budżetu Miasta Krakowa).
 • Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do nr 8. Zadanie możliwe jest do realizacji w zakresie wykonania chodnika, natomiast ze względu na zbyt wąski pas drogowy nie ma możliwości wykonania miejsc postojowych. Koszt zadania to: projekt – 20 000 zł i realizacja – 91 000 zł. Konieczna jest korekta Uchwały Rady Dzielnicy IX z wnioskiem o umieszczenie zadania w WPF/WPI.
 • Ul. Cegielniana – budowa progu wyniesionego przy ul. Wałbrzyskiej. Zadanie wprowadzone zostało do WPF/WPI na lata 2016-2017 z prognozą rozpoczęcia opracowania dokumentacji przejścia wykonanego z elementów plastykowych w roku 2016 (kwota 0 zł) i zakończeniem opracowania dokumentacji i realizacją zadania w 2017 r. (na kwotę 24 000 zł). Ogłoszono przetarg na realizatora zadania, rozstrzygnięcie ma nastąpić 22.12.2016 r.
 • Ul. Siostry Faustyny/Kołodziejska – przejście dla pieszych. Nie ma możliwości wykonania przejścia dla pieszych. Pismem nr IZ.6110.4.1051.2016 z dnia 16.06.2016 poinformowano Radę Dzielnicy IX o braku możliwości zamontowaniu szykany.
 • Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od mostku na Młynnym Kobierzyńskim do ul. Huculskiej. Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zadania do WPF/WPI na lata: 2016 (0 zł) i 2017 (planowana kwota: 75 000 zł). Obecnie nie ma możliwości realizacji zadania ze względu na negatywną opinię ZZM oraz Wydziału Skarbu (UMK). W dniu 08.12.2016 r. odbyło się spotkanie mające na celu zmianę opinii WS. Zadanie jest w trakcie ponownego opiniowania.
 • Ul. Huculska – budowa chodnika na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculska nr 8. Brakuje warunków MPWiK w zakresie odwodnienia chodnika, ponieważ sieć nie jest w eksploatacji MPWIK. Konieczna jest także inwentaryzacja geodezyjna oraz telewizyjna kanału. ZIKiT wystąpił ponownie z pismem o warunki techniczne do MWPIK. Zadanie jest w trakcie ponownego opiniowania.
 • Budowa i przebudowa oświetlenia: montaż lamp oświetleniowych na terenie Dzielnicy IX. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 27 993, 57 zł.

REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW

 • Ul. Pienińska – remont chodnika. Zadanie zrealizowano w ul. Pienińskiej i po stronie południowej Placu Łagiewnickiego za kwotę 45 020,68 zł. W miejscu rozebranego chodnika z płyt betonowych ułożony został chodnik z kostki betonowej, także kolorowej na odcinkach wjazdu do posesji. Wykonano również frezowanie nawierzchni bitumicznej 203 m2, ułożono ściek uliczny z kostki betonowej, obrzeża trawnikowe, wykonano regulację pionową zaworów wodnych i gazowych oraz położono nawierzchnię z mieszanek bitumicznych.
 • Ul. Zakopiańska 103 – 103A: utwardzenie pasa podjazdu przy budynkach, remont chodnika do ul. Zakopiańskiej (kwota 33 457,65 zł). Zadanie zrealizowano. W efekcie mamy odremontowany i przedłużony chodnik do ul. Zakopiańskiej (miejscami przełożony także chodnik przy ul. Zakopiańskiej) oraz wytyczony i wykonany pas parkingowy. Zniwelowano również nierówności na powierzchni pasa manewrowego dla pojazdów.
 • Ul. Bogdanowicza – remont chodnika i jezdni (kontynuacja zadania za kwotę 40 340,01 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej, także kolorowej i pasa jezdnego z nawierzchnią z mieszanek bitumicznych.
 • Ul. Oraczy – naprawa nawierzchni jezdni (kwota 57 212,02 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Po wykonaniu frezowania nawierzchni betonowej pasa jezdnego, ułożeniu siatki, wyrównaniu podbudowy i wykonaniu regulacji pionowej włazów kanałowych i zaworów, położono nową nawierzchnię pasa jezdnego z mieszanek bitumicznych (859,92 m2).
 • Ul. Przy Torze – remont chodnika i jezdni. Rozebrany został stary chodnik i pas jezdny, wykonano nową podbudowę z obrzeżami z krawężników oraz nową asfaltową nawierzchnię pasa jezdnego. W trakcie jest remont chodnika. Kwota remontu to 221 198,36 zł.
 • Ul. Cegielniana – remont chodnika po stronie nr nieparzystych – odcinkami – przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską na wysokości numerów 33 i 35. Odremontowany został chodnik i wjazdy za kwotę 7 361,69 zł.
 • Ul. Fredry – remont chodnika po stronie nieparzystej, odcinkami, od przejazdu kolejowego do ul. Włodarskiej na wysokości numerów 3, 7, 13 (kwota 2 896,59 zł).
 • Ul. Żywiecka Boczna – remont pasa jezdnego i pasa parkingowego, obejmujący wyznaczenie pasa parkingowego ograniczonego obrzeżami chodnikowymi, z nawierzchnią z kruszywa oraz położenie, po sfrezowaniu, nowej asfaltowej nawierzchni jezdnej. Odtworzono także dodatkową kratkę ściekową przy wjeździe do Kampingu Krakowianka (za łączną kwotę 62 920 zł).

Część zadań została zrealizowana z puli środków finansowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:

 • Ul. Orzechowa – remont chodnika po stronie numerów parzystych do wyjścia z terenu zielonego. Zadanie zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Żywiecka 13 – remont nawierzchni jezdni przy wjeździe do Centrum Aktywnego Wypoczynku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Do Wilgi – remont podjazdu przy nr 17. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
 • Ul. Goryczkowa – wyznaczenie przejścia dla pieszych z os. Żywieckiego (20-22) do Parku Solvay. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „likwidacji barier architektonicznych” oraz w ramach środków utrzymaniowych ZIKIT. W ostatnim okresie Rada Dzielnicy IX zwróciła się z wnioskiem o przemalowanie przejścia.

Nie zrealizowano remontu chodnika przy ul. Zdunów (nr 4/6), ponieważ nie ma zgody na wycinkę brzozy – trwają uzgodnienia dotyczące szykany umożliwiającej przejście pieszych jezdnią na tym odcinku.

W ramach DZIELNICOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – likwidacji barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX wykonano drobne modernizacje przy ul. Łukasińskiego (przestawienie krawężników i remont nawierzchni z kostki betonowej), ul. Goryczkowej i ul. Fredry (obniżenie krawężników) na łączną kwotę 5 501 zł.

Informacja na dzień 19 grudnia 2016 r.
Jan S. Pietras

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów