Przejdź do treści

Weryfikacja projektów BO 2015

21.01.2016

Weryfikacja projektów BO 2015

31 maja 2015 r. zakończył się etap oceny formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 r. W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, do 8 czerwca wnioskodawca może skorygować wniosek lub uzupełnić wymagane dokumenty.

Wyniki weryfikacji – projekty dzielnicowe 

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie opublikowana zostanie do 12 czerwca na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl oraz stronie Dzielnicy IX. Z listą zadań będzie można zapoznać się także w punktach głosowania.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty budżetu obywatelskiego odbywać się będzie w terminie od 20 do 28 czerwca br. Głosować będzie można za pomocą elektronicznego formularza, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl. Oddając głos w formie elektronicznej nie trzeba drukować karty ani odwiedzać punktu do głosowania. Mieszkańcy Dzielnicy IX będą mogli oddać głos w formie papierowej w następujących punktach głosowania:

w dniu 22.06.2015 r. w godz. od 17:00 do 20:00

– siedziba Rady Dzielnicy IX, ul. Żywiecka 13 

– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17, ul. A. Fredry 65

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie