Przejdź do treści

Rozmowy niedokończone

19.01.2016

Rozmowy niedokończone

Rozmowy niedokończone

Kontynuowane w roku 2015, a rozpoczęte w ubiegłym roku, konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Zakopiańskiej od nr 99 do nr 103 a, wykazały wiele rozbieżności w zakresie potrzeb mieszkańców. Aby znaleźć zadowalające większość zainteresowanych, dobre rozwiązanie, konieczna jest zmiana decyzji podjętych przez miejskie instytucje.

Celem prowadzonych konsultacji z mieszkańcami jest przede wszystkim pomoc ze strony Rady Dzielnicy IX w zakresie przygotowania optymalnego rozwiązania kłopotliwych problemów związanych z komunikacją na wskazanym terenie. Zaplanowanie rozwiązań, dotyczących ruchu wewnętrznego, wiąże się także z zaplanowaniem innych funkcji tego terenu. Niemniej jednak, co zrozumiałe, w dyskusji mieszkańców, komunikacja jest tematem priorytetowym.
Po ostatnim listopadowym spotkaniu mogliśmy mówić o wypracowaniu konsensu w tym zakresie. Tymczasem informacja o planach sprzedaży przez Gminę Kraków działki nr 67/52, obr.44 Podgórze (położonej miedzy budynkiem ul. Zakopiańska nr 103a i budynkiem marketu Solvay Park), do której wyznaczono dojazd działkami: 67/23, 67/48, 721 i 778 obr. 44 Podgórze, tzn. wzdłuż budynku przy Zakopiańskiej nr 99, spowodowała zmianę stanowiska Wspólnoty Mieszkańców tej nieruchomości, którzy postanowili podjąć starania o zamknięcie przejazdu przez ich podwórko.
W ten sposób zarysowała się nowa sytuacja w zakresie ustalonych wcześniej możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu. Pojawiła się bowiem konieczność wskazania lokalizacji „nowego dojazdu” do terenu, obsługującego także działkę nr 67/52 obr.44 Podgórze.
Rozwiązania takie wykraczają poza kompetencje Rady Dzielnicy IX i wymagają decyzji ze strony merytorycznych Wydziałów UMK.
Rada Dzielnicy IX oczywiście będzie wspierała w działaniach Wspólnotę Mieszkańców, rozumiejąc przedstawiane argumenty, ale równocześnie musi dostrzegać potrzeby mieszkańców pozostałych budynków i zmierzać do rozwiązań kompleksowych, co wyraźnie zaznaczyła w dwóch podjętych w latach 2014 i 2015 uchwałach dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
Do podsumowania ustaleń w zakresie kierunków działania przystąpimy w drugiej połowie stycznia 2016, korzystając w dalszym ciągu z doradztwa Biura Inicjatyw Społecznych.
Renata Grotowska

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów