Przejdź do treści

Po spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Zakopiańskiej 99-103a

02.12.2015

Po spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Zakopiańskiej 99-103a

Po spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Zakopiańskiej 99-103a

19 listopada 2015 r., rok po wypracowaniu rekomendacji podczas spotkań konsultacyjnych jesienią w 2014 r., odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Zakopiańskiej nr 99-103a. Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami: Rady Dzielnicy IX - Renaty Grotowskiej, Ewy Chromniak z Biura Inicjatyw Społecznych oraz Marcina Wójcika - eksperta z ZIKiT przebiegło zgodnie z ustalonym planem.

Przypomniane zostały rekomendacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni wokół budynków przy ul. Zakopiańskiej, które są wynikiem spotkań konsultacyjnych w październiku 2014 r. Przedstawiono także potencjane możliwości działań, jakie mogą podjąć w obecnej sytuacji mieszkańcy - współpraca z Dzielnicą, inicjatywy lokalne, mikrogranty w ramach FIO Małopolska Lokalnie. Podczas moderowanej dyskusji mieszkańcy wyrażali swoje potrzeby i pomysły na rozwiązania w poruszanej kwestii, z pomocą eksperta rozważając, które możliwości i metody realizacji zmian w przestrzeni wokół Zakopiańskiej 99-103a realnie mogą zostać wdrożone.

Przebieg spotkania zapisany został w podsumowaniu.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów