Przejdź do treści
14.06.2013

Podgórze zawsze na górze!

Podgórze zawsze na górze!

5 czerwca, w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem, przewodniczący sześciu dzielnic (VIII, IX, X, XI, XII i XIII) oraz Prezydent Miasta Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.

Porozumienie Dzielnic Podgórskich ma stworzyć płaszczyznę współpracy – wymiany wiedzy i doświadczeń w sprawach publicznych, wspólnych inicjatyw na gruncie kultury. Celem jest także konsolidacja rozproszonych działań oraz inicjowanie nowych strategii i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji Podgórza.

Sygnatariusze partnerstwa zakładają, iż porozumienie zaowocuje wieloma cennymi przedsięwzięciami artystycznymi, edukacyjnymi i społecznymi oraz realizacją licznych inwestycji ważnych dla obszaru Podgórza i jego mieszkańców.

Wzorem Porozumienia Dzielnic Nowohuckich członkowie Porozumienia Dzielnic Podgórskich założą stowarzyszenie, w ramach którego realizowali będą swoje cele.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie