Przejdź do treści

Budżet Obywatelski 2022 - głosuj!

21.09.2022

Budżet Obywatelski 2022 - głosuj!

Budżet Obywatelski 2022 - głosuj! string(109) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: [plugin] unknown tag - 'etap' (core.load_plugins.php, line 198)" string(121) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag 'etap' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, na które będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w dniach od 30 września do 14 października. Łącznie pod głosowanie poddanych jest 558 projektów, w tym 93 projekty ogólnomiejskie oraz 9 projektów
w Dzielnicy IX.
Głosować można na sześć różnych projektów, w tym oddać trzy głosy na projekty o charakterze dzielnicowym i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Zagłosować będzie można elektronicznie, albo w punkcie głosowania. Poniżej zwięźle przedstawiamy wszystkie projekty z Dzielnicy IX. Zachęcamy do oddawania głosów!

Nr 1: Park w Łagiewnikach - etap V
kwota potrzebna do realizacji: 579 265,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Park w Łagiewnikach – etap V ma stanowić kontynuację prac nad powstaniem całego parku, by mógł on cieszyć Mieszkańców i stać się miejscem spotkań i rekreacji będąc jednocześnie wizytówką dzielnicy.
Proponuje się w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ul. G.Roi,Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi założyć park dla mieszkańców oraz uczniów Szkoły podstawowej Nr 56 obszar Łagiewnik, wykorzystując istniejące nasadzenia oraz zagospodarować istniejący już teren. Choć pierwsze prace budowlane będą widocznie dopiero końcem 2021 r., konieczne będzie dofinansowanie kolejnego etapu prac – V etapu , np. budowy oświetlenia oraz dalsza budowa ścieżek, szczególnie łącznika między południową a północną częścią parku (tzw. Magnoliowym zagajnikiem),
a także nasadzenia zieleni.

UZASADNIENIE
W rejonie Łagiewnik brak jest miejsca dla odpoczynku wśród drzew i zieleni oraz toru do jazdy na rowerach i rolkach. Ogólna dostępność da szansę edukacyjną uczniów a także na wzmocnienie relacji sąsiedzkich.

Nr 3: KARUZELA - duża w PARKU SOLVAY
kwota potrzebna do realizacji: 149 990,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Montaż KARUZELI - dużej dla większych dzieci wraz z budową nawierzchni bezpiecznej.
UZASADNIENIE
Realizacja projektu uatrakcyjni istniejący plac zabaw, spowoduje większe zainteresowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez większe dzieci i będzie stanowił konkurencję dla telefonów i laptopów.


Nr 6: Z książką zrozumiesz świat
kwota potrzebna do realizacji: 49 800,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Zakup nowości zarówno w formie papierowej (książkowej) jak i audiobooków (na płytach CD), oraz kodów dostępu do e-booków, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy poprzez kontakt z biblioteką uczestniczą w ofercie kulturalnej miasta. Biblioteki muszą być nowoczesnymi miejsca, które oferują aktualne treści, co możliwe jest tylko i wyłącznie przy stałym poszerzaniu oferty wydawniczej. Biblioteki należy sukcesywnie doposażać, między innymi w gabloty, podpórki, rozdzielacze, ramki wystawiennicze itp. - poprawiające komfort korzystania z bibliotek.
UZASADNIENIE
W dzisiejszych, trudnych czasach wiele osób nie jest w stanie kupować książek we własnym zakresie. Także ciasne mieszkania nie pozwalają na gromadzenie własnych księgozbiorów.

Nr 7: BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru
Łukasińskiego/Huculska.
kwota potrzebna do realizacji: 139 999,00 PLN
OPIS PROJEKTU
BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru, na którym jest plac zabaw.
UZASADNIENIE
Ulice Łukasińskiego i Huculska w tym miejscu łączą się z nowo budowanym chodnikiem Trasy Łagiewnickiej
i wybudowanie w/w chodnika zapewni bezpieczeństwo pieszym, a zwłaszcza dzieciom.

Nr 8: Woda energii doda - poidełko przy Placu Muzycznym
kwota potrzebna do realizacji: 180 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną przy ogródku Jordanowskim (niedaleko ul. Do Wilgi). Model poidełka powinien zostać tak dobrany, aby było ono łatwo dostępne dla dzieci, osób z niepełnosprawnością, a także umożliwiało zaczerpnięcie wody do własnej butelki.
UZASADNIENIE
Woda z Krakowskich Wodociągów ma bardzo wysoką jakość i nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Jest drugą najlepszą "kranówką" pod względem czystości na świecie. Umieszczenie miejskiego poidełka w przestrzeni publicznej zachęci mieszkańców do jej spróbowania

i przekonania się do picia również w domu.

Nr 9: Uczymy się pomagać od najmłodszych lat
kwota potrzebna do realizacji: 23 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa.
UZASADNIENIE
Celem projektu jest wiec zakup specjalistycznego sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem. Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Nr 11: Park Miejski na Białych Morzach
kwota potrzebna do realizacji: 579 000, 00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt "Park miejski na Białych Morzach" zakłada przeznaczenie terenów poprzemysłowych po dawnych Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay" pod ogólnodostępny park miejski. Projekt powinien zostać dostosowany i zrealizowany z poszanowaniem istniejącej tam przyrody, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem obecnych tam zagajników będących schronieniem dla wielu zwierząt. Niezwykle ważne jest również zachowanie naturalnego charakteru doliny płynącej tamtędy rzeki Wilgi.
UZASADNIENIE
Dzielnica IX jest coraz silniej zabudowywana. Mieszkańcy mają coraz mniej dostępnych spokojnych, zielonych terenów przeznaczonych do odpoczynku na łonie natury i rekreacji. Duży teren Białych Mórz mógłby być odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców.


Nr 13: Do Wilgi - promenada spacerowa etap III
kwota potrzebna do realizacji: 389 500,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt przewiduje wymianę nawierzchni oraz oznakowanie drogi rowerowo/pieszej wraz z barierkami zabezpieczającymi stromy brzeg od strony rzeki Wilgi.
UZASADNIENIE
Ten fragment ul. Do Wilgi potocznie przez mieszkańców jest nazywany Promenadą niestety jest całkowicie zaniedbany i zapomniany. W zeszłym roku dzięki głosom mieszkańców którzy zagłosowali na projekt BO wymiany oświetlenia powstały nowe lampy, ławeczki oraz kosze. W tym roku czas na wymianę nawierzchni!

Nr 14: Smoczy Skwer na nowo - rewitalizacja
OPIS PROJEKTU
Projekt przewiduje rewitalizację Smoczego Skweru oraz dodanie nowych atrakcji dla dzieci i młodzieży jak np. linarium oraz montaż poidełka dla dzieci i dorosłych. W ramach rewitalizacji zostaną odnowione małe "górki" - ponieważ trawa, która na nich była całkowicie "zjechała" i zostały bardzo brzydkie wzniesienia, które zamiast cieszyć oko zielenią, straszą czarną ziemią. W ramach projektu zostaną odnowione i odmalowane atrakcje znajdujące się na Smoczym Skwerze oraz dodane nowe elementy jak np. tablice manipulacyjne, bujaki, hamaki lub inne - ważne aby wizualnie pasowały do istniejących urządzeń.
UZASADNIENIE
Smoczy Skwer jest bardzo oblegany przez dzieci i młodzież które uczęszczają do pobliskiej szkoły i przedszkola na ul. Strąkowej. Ten teren został zagospodarowany przede wszystkim dla młodszych dzieciaków co powoduje że dzieciaki ciut starsze nie mają swojej przestrzeni do zabawy - stąd pomysł, aby dodać elementy zabawowe takie jak wieża z lin do wspinaczki.

Szczegóły wszystkich projektów
znajdują się na stronie: budzet.krakow.pl

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie