Przejdź do treści
03.01.2022

„Ogrodniki – Przy Torze” – zapoznaj się z planem zagospodarowania

„Ogrodniki – Przy Torze” – zapoznaj się z planem zagospodarowania

Od poniedziałku, 10 stycznia będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Ogrodniki – Przy Torze. Terenem tym powinni być zainteresowani w szczególności mieszkańcy dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Planem objęte zostaje około 3 hektary powierzchni, które przylegają do ulic Przy Torze, Ogrodniki i Na Grządkach. Od strony zachodniej obszar objęty planem graniczy z ulicą Zakopiańską.

Dyskusja na temat rozwiązań zaproponowanych w planie odbędzie się 20 stycznia o 16.00 w Urzędzie Miasta przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Do debaty można dołączyć także w formie on-line.

Z projektem planu można zapoznać się do 7 lutego osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41 lub poprzez stronę internetową BIP.

Do 21 lutego mieszkańcy mogą zgłosić planistom swoje uwagi do projektu.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, a także pod linkiem, pod którym znajduje się sporządzany projekt planu.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 stycznia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie