Przejdź do treści
19.11.2021

Remont nakładkowy ulicy Podmokłej

Remont nakładkowy ulicy Podmokłej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje zadania w ramach Programu Nakładkowego 2021. Właśnie rozpoczął się remont na ul. Podmokłej.
Odnowiona zostanie cała ulica, czyli odcinek od ul. Józefa Marcika do ul. Zbigniewa Herberta (bez tarczy skrzyżowania). Pierwsze roboty będą dotyczyć wymiany krawężnika (od strony ul. Zbigniewa Herberta). Prace prowadzone będą odcinkowo.
W trakcie – ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Po odnowieniu chodnika przyjdzie czas na remont jezdni. Układanie nowej nawierzchni, czyli ostatni etap prac – planowane jest przy nocnych zamknięciach ul. Podmokłej.
Objazd ulicami: Zakopiańską, ks. Józefa Tischnera, Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta. Koszt prac to ok. 1,3 mln zł.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie