Przejdź do treści

Budżet obywatelski – znamy zwycięskie projekty!

19.11.2021

Budżet obywatelski – znamy zwycięskie projekty!

Budżet obywatelski – znamy zwycięskie projekty!

W dniu 10 października zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy mieli do wyboru, poza projektami ogólnomiejskimi, 25 projektów dzielnicowych.
Po raz kolejny największym zainteresowaniem cieszył się temat Parku w Łagiewnikach,
którego dotyczą trzy z sześciu zwycięskich projektów. Projekty o nazwach „Park w Łagiewnikach - etap IV”, „Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach” oraz „Więcej cienia i więcej zabawy” zakładają realizację kolejnych etapów prac, odpowiednio na kwotę 570 tysięcy, 250 tysięcy i 320 tysięcy złotych. Warto w tym miejscu wspomnieć,
iż mimo, że Park wygrał już czwartą edycję BO, jest daleki od ukończenia. Wartość koniecznych do wykonania prac jest oceniona na kilka milionów złotych, więc nawet zsumowane kwoty z wygranych
w BO są ułamkiem potrzebnej kwoty. Jest to zadanie wykraczające poza możliwości realizacji przez Radę Dzielnicy, jednak podkreślamy, iż Rada dokłada starań, by Park jak najszybciej znalazł się w Budżecie Miasta Krakowa.
Kolejny projekt który znalazł uznanie
w oczach mieszkańców ma nazwę „Domki dla jeży z Łagiewnik”. Zakłada on realizację specjalnie przystosowanych miejsc dla jeży, tzw. „jeżostref”, które pomogą stworzyć bezpieczne i przyjazne warunki do życia dla tych będących pod ochroną małych ssaków.
Piątym zwycięskim projektem jest „Owocowy sad na osiedlu Cegielniana”. Planuje on stworzenie na gminnej działce między ulicami Cegielnianą a Zakopiańską niewielkiego sadu wraz z ławką, koszem oraz huśtawką parkową. Projekt ma na celu stworzenie miejsca służącego integracji zróżnicowanej wiekowo społeczności osiedla Cegielniana.
Szósty projekt, który doczeka się realizacji nosi nazwę „Jaśniej i bezpieczniej na os. Cegielniana”. Jego celem jest modernizacja lamp ulicznych przy ul. Borsuczej nr 1-18b, Odrzańskiej (na całej długości ulicy), Cegielnianej nr 1-13, Kołobrzeskiej od nr 13 do ul. Nowotarskiej, oraz Hoffmanowej nr 1-25. W efekcie poprawione zostaną parametry oszczędności i efektywności lamp oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo korzystających z ulic
i chodników mieszkańców.
Podsumowując, należą się podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w każdy etap procesu Budżetu Obywatelskiego. Jest on narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą zaleczyć niektóre lokalne bolączki, bądź zrealizować ważne dla społeczności potrzeby. Wiadomo jednak, że BO ma swoje ograniczenia (jak choćby pułap cenowy oraz jednoroczny okres realizacji). Dlatego warto pamiętać, że wszelkie inicjatywy dotyczące szeroko pojętego „życia w Dzielnicy IX” można zgłaszać do Rady Dzielnicy (najlepiej przez swoich Radnych
z okręgu – spis można znaleźć na stronie internetowej Dzielnicy). W ramach swoich kompetencji
i możliwości Rada poprzez tematyczne Komisje pochyli się nad każdym wnioskiem.

Wojciech Migdał
Zastępca Przewodniczącego RDIX

W tym miejscu należą się też podziękowania dla Radnych Renaty Świędrych i Krzysztofa Mitrasa,
którzy aktywnie promowali wśród mieszkańców projekt Parku w Łagiewnikach, co przyczyniło się do zwiększenia ogólnej frekwencji (5. miejsce spośród wszystkich dzielnic Krakowa) i wyraźnego zwycięstwa łagiewnickiego projektu.
JG

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie