Przejdź do treści
19.11.2021

Spotkanie z Radą Krakowskich Seniorów

Spotkanie z Radą Krakowskich Seniorów

W dniu 8 listopada w siedzibie Rady Dzielnicy IX doszło do spotkania z przedstawicielkami Rady Krakowskich Seniorów. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący RDIX Bogusław Gołas, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Nowak
i Przewodnicząca Oddziału Kraków-Podgórze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mariola Hurko oraz ze strony RKS – Grażyna Mirska oraz Barbara Szafraniec. Uczestnicy rozmawiali na temat współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń w ramach polityki senioralnej w naszej dzielnicy.
Rada to 25-osobowe ciało o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie