Przejdź do treści
19.11.2021

ZaprojektujMY Kraków – zdecyduj, jak będzie wyglądało nasze miasto

ZaprojektujMY Kraków – zdecyduj, jak będzie wyglądało nasze miasto

Kraków w ostatnich latach dynamicznie się zmienia. Potrzebne jest więc określenie jego aktualnych funkcji i potrzeb mieszkańców. Z tego powodu powstaje plan rozwoju Krakowa – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Od tego właśnie dokumentu zależy, co i gdzie będzie można w Krakowie budować, gdzie mają być tereny zielone.

Studium to podstawowy dokument planistyczny Krakowa określający kierunki jego rozwoju. Realizując ustalenia studium, można stworzyć miasto funkcjonalne i wygodne do życia dla mieszkańców i wszystkich jego użytkowników.

Studium wymaga współpracy specjalistów z wielu dyscyplin (urbanistyki, architektury, transportu czy zieleni) oraz doświadczenia mieszkańców. To będzie dokument, w którym zapisana zostanie wizja dla całego miasta. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego i dlatego nie ogranicza prawa własności. Ale jego ustalenia są kluczowe przy sporządzaniu planów miejscowych – dokumentów określających charakter i zasady rozwoju poszczególnych obszarów Krakowa. Tak tworzy się prawo miejscowe, a wizja ze studium zmienia się w lokalne przepisy przestrzenne.

Udział mieszkańców w konsultacjach na temat studium – a więc głos nas wszystkich – jest niezwykle istotny. Efektem pracy będzie bowiem wspólny plan rozwoju Krakowa, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”.

Weź udział w konsultacjach:

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej w TAURON Arenie Kraków, ul. Lema 7, liczba miejsc jest ograniczona. Będzie również możliwość udziału konsultacjach w formie online tutaj. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy – zaprojektujmykrakow.org.

Terminy i tematy:

  • Środowisko i rekreacja – 23 listopada, o godz. 16.00.
Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie