Przejdź do treści
14.09.2021

Aktualne wydarzenia w CSW Solvay

Aktualne wydarzenia w CSW Solvay

W ramach zajęć zbiorowych  będzie tworzony spektakl  musicalowy we wszystkich jego aspektach: wokalnym, aktorskim i tanecznym. Uczestnicy będą współtworzyć scenariusz i scenografię do powyższego wydarzenia. Podczas zajęć będą wykorzystywane profesjonalne podkłady muzyczne specjalnie przygotowane dla uczestników kursu. Będą prezentowane elementy wiedzy charakteryzatorskiej, ruchu scenicznego oraz pracy z rekwizytem. Dodatkowym, profesjonalnym aspektem zajęć będzie castingi na główne role w musicalu.

Zajęcia 3x w tygodniu po 90 min (taniec, śpiew, aktorstwo)

Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- od 9 do 12 lat
- od 16

Cena*:  990 zł /1980 zł
*semestr/rok

Założeniami Teatru Z NATURY są obudzenie i pogłębianie kreatywnego potencjału w aktorkach i aktorach. W trakcie tworzenia naszych spektakli będziemy korzystać z różnych technik improwizacyjnych, co pozwoli wydobyć     z młodych adeptów sztuki aktorskiej walorów , jakimi obdarzyła ich natura. Każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny , a będąc częścią jednego organizmu , jakim jest zespół teatralny, nada mu wyjątkowy charakter. Dlatego naszym celem jest tworzenie spektakli, w których obok pięknych , wielkich kreacji aktorskich , pokażemy istotną pracę zespołu teatralnego .Spektakle będą powstawać w oparciu o już istniejące scenariusze lub nowe, stworzone podczas zajęć. Jeśli obudzi się  w zespole umiejętność scenopisarska.

Teatr Z NATURY stanie się dla Was miejscem kreatywnej zabawy, dlatego nie może Was zabraknąć!

 

Cena*: 100 zł/500 zł /1000 zł
* miesiąc/semestr/rok

 

Prowadząca:

Natasza Słysz-Czaja - aktorka. Od wielu lat związana z Teatrem Otwartym oraz z Krakowskim Biurem Promocji Kultury. W listopadzie 2019 roku założyła własną formację teatralną MIŚ (Miłość Iskrą Światła). Jest producentką bajek teatralnych, do których sama pisze scenariusze, tworzy kostiumy, lalki i scenografię. Występuje w nich także jako aktorka. Ponieważ w trakcie spektakli korzysta z technik improwizacyjnych, będzie chciała nauczyć tego również dzieci podczas swoich zajęć. Zależy jej przede wszystkim na swobodnym byciu na scenie. Dlatego zajęcia będą polegały  na wykonywaniu ćwiczeń związanych z improwizowaniem, ale także z rozwijaniem dykcji, swobody w poruszaniu się na scenie i interpretacji tekstu. Ważna jest dla niej współpraca między aktorami na scenie, dlatego podczas zajęć będzie rozwijać w dzieciach wrażliwość na partnera scenicznego. Pokaże im, że Teatr to świetna zabawa.

Zajęcia komputerowe dla dorosłych.

Spotkania z komputerem  będą się odbywać jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.

Zajęcia komputerowe maja na celu:

1. Zapoznanie uczestników  z umiejętnościami  w zakresie obsługi komputera.

2. Rozwijanie zainteresowań i poszukiwanie  informacji w sieci Internet.

3. Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów za pomocą komputera.

4. Rozwijanie zainteresowań technologią informatyczną.

5. Posługiwanie się różnymi urządzeniami zewnętrznymi komputera i ich obsługą.

6. Ukazanie w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy i zabawie.

 

Uczestnik  kursu zdobywa  wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. Podstaw obsługi komputera i  elementów zestawu komputerowego.

2. Zasad tworzenia dokumentów tekstowych w edytorze tekstu program MS Word.

3. Wyszukiwania i wyboru informacji w Internecie. Jak bezpiecznie przeglądać  strony www.

4. Komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej.

5. Usług w sieci Internet – bankowość elektroniczna, Skype, IRC, grupy dyskusyjne.

6. Tworzenia grafiki i własnych kompozycji w edytorze Paint.

6. Arkusz kalkulacyjny - zbieranie i opracowywanie danych .

7. Prezentacje multimedialne w programie Power Point.

9. Porządkowania i chronienia własnych dokumentów.

10.Podstaw obsługi telefonu komórkowego.

 

Cena*: 60 zł/300 zł/600 zł
miesiąc/semestr/ rok

 

Prowadząca:
ANNA GALAS - Urodzona w Krakowie nauczycielka dyplomowana z ponad 40-letnim doświadczeniem pedagogicznym. Zajęcia komputerowe z osobami dorosłymi prowadzi od 14 lat. Spotkania przy komputerze przygotowuje w atrakcyjny i przystępny sposób, bezproblemowo wprowadzając kursantów w świat komputera i Internetu. Dostosowuje tempo do każdego ucznia, tłumacząc zagadnienia w spokojny i zrozumiały sposób.

Uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. w zakresie: podstaw obsługi komputera, zasad tworzenia dokumentów tekstowych, wyszukiwania i wyboru informacji w Internecie, korzystania z poczty elektronicznej, komunikatorów oraz usług internetowych – np. bankowości – a także porządkowania i chronienia własnych dokumentów. Pokazuje, że każdy wiek jest dobry na zdobywanie nowej wiedzy.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

17 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie