Przejdź do treści

Przypominamy o dostarczeniu listy poparcia do 30 czerwca 2021 r.

23.06.2021

Przypominamy o dostarczeniu listy poparcia do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy o dostarczeniu listy poparcia do 30 czerwca 2021 r.

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez wnioskodawcę listy poparcia. Internetowa Platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu.

Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

 • 15 podpisów mieszkańców dzielnicy - w przypadku projektów dzielnicowych
 • 15 podpisów mieszkańców Krakowa - w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Ważne! Z uwagi na wystąpienie  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wyznaczono termin ostatecznego dostarczenia listy poparcia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Mieszkaniec może wysłać listę pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 segment B pokój 11A

Istnieje również możliwość aby lista została złożona na dziennikach podawczych w poniższych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

 • Plac Wszystkich Świętych 3-4,
 • Al. Powstania Warszawskiego 10,
 • Rynek Podgórski 1,
 • ul. Grunwaldzka 8,
 • ul. Kasprowicza 29,
 • ul. Wielopole 17a,
 • os. Zgody 2,
 • ul. Sarego 4,
 • ul. Wielicka 28a,
 • ul. Stachowicza 18.

UWAGA!  W przypadku niedostarczenia listy do wyznaczonego terminu wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia zgłoszonego projektu o brakującą listę poparcia – w ciągu 14 dni od daty wezwania.

Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie