Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 19 czerwca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XI/107/2007

  XI/107/2007. Powołanie zespołu ds. negocjacji z mieszkańcami Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki w Krakowie w sprawie kontraktu społecznego dot. budowy Trasy Łagiewnickiej.

 • Pobierz uchwałę nr XI/106/2007

  XI/106/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 51531.01 KRAKÓW TORFOWA przy ul. Obozowej 46 na działce nr 204/9 obr 43 Podgórze".

 • Pobierz uchwałę nr XI/105/2007

  XI/105/2007. Przejęcia przez Gminę Kraków działek stanowiących istniejąca ulicę Goryczkową w Krakowie wraz z wjazdem w ulicę Jagodową.

 • Pobierz uchwałę nr XI/104/2007

  XI/104/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( w miejsce istniejącego budynku ) z podziemnymi parkingami i usługami zlokalizowanymi w parterze i na pierwszym piętrze budynku na działkach nr: 104/2, 105/2 – obr. 32 Podgórze wraz z ciągami pieszo – jezdnymi, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną na działkach nr 138/5, 137/5, 137/2, 322/5, 322/7, 136/1, 135/1,105/2, 104/2, 337/2, 358/16, 337/2 – Obr. j.w. oraz trzema wjazdami na działkach nr: 358/9, 138/5, 358/16, 105/2, 104/2 – obr. 32 Podgórze, przy ul. Borsuczej/ ul. Odrzańskiej/ ul. Kołobrzeskiej w Krakowie".

 • Pobierz uchwałę nr XI/103/2007

  XI/103/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejsce istniejącego budynku i budowa budynku garażowego na działce nr 117 obr.32 Podgórze wraz z wjazdem , infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na działkach nr 308/4, 117, 405/10, 405/4 obr. j.w. przy ul.Borsuczej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XI/102/2007

  X/102/2007. Przeznaczenie kwoty pozostałej z realizacji zadania powierzonego na rok 2007 pn. Remont dachu w Gimnazjum Nr 24 przy ul. M.Mireckiego 29.

 • Pobierz uchwałę nr XI/101/2007

  XI/101/2007. Rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XI/100/2007

  XI/100/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadania powierzonego w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XI/99/2007

  XI/99/2007. Korekta listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XI/98/2007

  XI/98/2007. Przeznaczenie środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 czerwca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr X/97/2007

  X/97/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków handlowo- biurowo- usługowych oraz parkingu wielopoziomowego na działkach nr 252/3, 251/5, 250/2, 245/2, 250/1, 251/4, 76/1, 245/1, 251/6, 76/3, 245/4, 76/2, 249/1, 245/3, 248, 249/2, 246, 78/4, 78/3, 244/1, oraz na części działek nr 244/2, 252/4, Obr.44 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 252/3, 251/5, 250/2, 245/2, 250/1, 251/4, 76/1, 245/1, 251/6, 76/3, 245/4, 76/2, 249/1, 245/3, 248, 249/2, 246, 78/4, 78/3, 244/1, 244/2, 252/4, 253/1, 253/2, 252/2, 77/8, 77/3, 77/7, 77/6, 77/5, 251/10, 251/9, 251/7, 251/8 obr.44 Podgórze przy ul.Orzechowej/Sielskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/96/2007

  X/96/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami na działce nr 755 obr 33 Podgórze wraz z wjazdami i drogą wewnętrzną na działkach nr 755, 711/7, 723, 443, 442/1 obr. j.w. przy ul.Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/95/2007

  X/95/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi na działkach nr 306, 287, drogą dojazdową na działkach nr 466/2, 318/1, 318/2, 443/1 infrastrukturą techniczną : sieć sn. wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza: gazu, wody, kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa sieci kablowej NN, na działkach nr 306, 287, 276, 285/2, 466/2, 318/1, 466/2, 275, 318/2, 443/1, 285/3 , wjazdem z działki nr 443/1, 318/2, 274/5 obr.46 Podgórze przy ul.Kołodziejskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/94/2007

  X/94/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażami wbudowanymi i parkingiem oraz układem komunikacyjnym na działkach nr 417/1, 417/2, obr.33 Podgórze i wjazdem z działki drogowej nr 711/9 obr. jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 417/1, 417/2, 711/9, obr.33 przy ul.Huculskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/93/2007

  X/93/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynków cegielni na produkcję wieszaków (z odpadów z polistyrenu i polipropylenu oraz rozdrabnianie odpadów z tworzyw wielkogabarytowych w młynie udarowym) na dz. 235/41 obr.47 Podgórze przy ul.Fredry w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr X/92/2007

  X/92/2007. Uzupełnienie składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego.

 • Pobierz uchwałę nr X/91/2007

  X/91/2007. Utworzenie użytku ekologicznego na obszarze Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

 • Pobierz uchwałę nr X/90/2007

  X/90/2007. Przystąpienie do otwartego konkursu ofert w 2008 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

 • Pobierz uchwałę nr X/89/2007

  X/89/2007. Lista zadań powierzonych na rok 2008 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

 • Pobierz uchwałę nr X/88/2007

  X/88/2007. Wstępna lista rankingowa potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr X/87/2007

  X/87/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr X/86/2007

  X/86/2007. Rozdysponowanie środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr X/85/2007

  X/85/2007. Lista rankingowa zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2008 rok.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 maja 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr IX/84/2007

  IX/84/2007. Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny

 • Pobierz uchwałę nr IX/83/2007

  IX/83/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 109, 364/8, 364/9, 364/10 obr.43 Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr IX/82/2007

  IX/82/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 104, 107, 109, 364/8, 364/9, 364/10 obr.43 Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie