Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 marca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VII/72/2007

  VII/72/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa zespołu do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wraz z małą architekturą, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną, układem drogowym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi na działkach nr 17/9, 17/14, 261/9 obr.44 Podgórze i dojazdem poprzez działki nr 259/24, 15/28 obr. jw. z wjazdem z działki nr 226/2 obr. jw. przy ulicach Żywieckiej, Goryczkowej, Jagodowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/71/2007

  VII/71/2007. Ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi oraz drogą wewnętrzną na działkach nr 750/1, 750/2, 750/3 obr.33 Podgórze, z wjazdami z działek nr 693/16, 375/5, 693/15 obr. jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 750/1, 750/2, 750/3, 693/15, 693/16, 375/3, 375/5, 227/1, 227/2, 747/1, 747/2, 219/12, 219/14, 219/16 obr. jw. przy ul. Zbrojarzy/Turonia/Krokusowej w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VII/70/2007

  VII/70/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i wewnętrzną drogą dojazdową na dz. 427/6 i 381/1 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 427/6, 381/5, 381/4, 381/3, 380/15380/13, 380/11 obr.46 Podgórze w rejonie ul.Sobótka i Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/69/2007

  VII/69/2007. Korekty zadań powierzonych w zakresie remontów placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr VII/68/2007

  VII/68/2007. Wydanie opinii o inwestycji pn. "Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul.Modrej".

 • Pobierz uchwałę nr VII/67/2007

  VII/67/2007. Przejęcie przez Gminę Kraków działki nr 261/9 obr 44 Podgórze, będącej częścią ulic Goryczkowej i Jagodowej.

 • Pobierz uchwałę nr VII/66/2007

  VII/66/2007. zarezerwowania działki nr 33/2 obr. 44 Podgórze przy ulicy Nowogródzkiej pod ewentualną przyszłą budowę parkingu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

 • Pobierz uchwałę nr VII/65/2007

  VII/65/2007. Lista rankingowa zadań powierzonych. Remonty dróg i chodników wraz z oświetleniem na terenie Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr VII/64/2007

  VII/64/2007. Deklaracja udziału Rady Dzielnicy IX w finansowaniu inwestycji zgłoszonej do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2007 roku.

 • Pobierz uchwałę nr VII/63/2007

  VII/63/2007. Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VII/62/2007

  VII/62/2007. Podział działki nr 297 na działki nr 297/A i 297/B.

 • Pobierz uchwałę nr VII/61/2007

  VII/61/2007. Przejęcie przez Gminę Kraków ciągu pieszego tj. części działek nr nr 287, 306, 275, 318/1 obr 44 Podgórze, łączącego ulicę Fredry z ulicą Kołodziejską w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/60/2007

  VII/60/2007. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 605/2 i części działek nr: 604 i 606 obr. 33 Podgórze oraz budowa wjazdu na działkę 605/2 z działki drogowej nr 716 obr. 33

 • Pobierz uchwałę nr VII/59/2007

  VII/59/2007. Lokalizacja handlu w okolicach Sanktuarium oraz Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w dniach Święta Miłosierdzia Bożego.

 • Pobierz uchwałę nr VII/58/2007

  VII/58/2007. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody "Bezpieczny Kraków"

 • Pobierz uchwałę nr VII/57/2007

  VII/57/2007. Przesunięcie środków w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy IX na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 6 marca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VI/56/2007

  VI/56/2007. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS nr KRA0169 przy ul Zakopiańskiej 9 - działka nr 184/5, 184/7 obr 32 Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VI/55/2007

  VI/55/2007. Zmiana w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Ruczaj - Zaborze

 • Pobierz uchwałę nr VI/54/2007

  VI/54/2007. Zagospodarowanie przestrzennego obszaru zlokalizowanego nad rzeka Wilgą na odcinku od ul. Brożka do ul.Zakopiańskiej (po wschodniej stronie rzeki) pn. Borsucza

 • Pobierz uchwałę nr VI/53/2007

  VI/53/2007. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borku Fałęckiego po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 lutego 2007 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie