Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 20 listopada 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/158/2007

  XVII/158/2007. Koncepcja pochylni dla niepełnosprawnych z ul.Zakopiańskiej do ul.Do Wilgi.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/157/2007

  XVII/157/2007. Sprzedaż działki oznaczonej na wstępnym projekcie podziału jako działka nr 82/10/C obr. 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul.Turowicza, jako dopełnienie do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 8/14, i 252/2 będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/156/2007

  XVII/156/2007. Projekt budowlany budowy chodnika przy ul.Odrzańskiej w Krakowie, z uwzględnieniem miejsc postojowych.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/155/2007

  XVII/155/2007. Ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych dla systemu CDMA 2000 firmy Sfera S.A. „Kraków Zakopiańska” – działki nr 184/7, 184/5 obr. 32 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/154/2007

  XVII/154/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej z trzema salami dydaktycznymi oraz zapleczami socjalnymi, sanitarnymi wraz z przewiązkami łączącymi budynek warsztatów szkolnych i budynku głównego szkoły Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego na dz. 215, 219, 224 obr.48 j. ew. Podgórze przy ul.Harcmistrza S. Millana w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/153/2007

  XVII/153/2007. Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonych jako działki nr 18/2, 18/9, 18/16 położonych w obrębie 66 j. ew. Podgórze przy ul.Podmokłej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/26, 60/12, 60/10, 60/20 obr. 66 i nr 550/9 obr. 90 j. ew. Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/152/2007

  XVII/152/2007. Wniosek o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budynek Centrum biurowo – magazynowego Archiwum Państwowego w Krakowie wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej- 213/18, 213/22, 213/25, 213/27, 213/28, 213/29, 213/30, 213/38 213/40, 213/42, 213/44, 214/10, 214/12, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17, 214/19, 213/9, 213/15, 213/21, 213/23, 213/26, 214/7, 214/8, 214/9, 214/11,214/13, 215/4, 215/5, 215/6, 213/37 obr.30 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/151/2007

  XVII/151/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Zawiłej w Krakowie – działka nr 148/7 obr. 44 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/150/2007

  XVII/150/2007. Umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na 2008 rok rozbudowy Przedszkola Nr 95 przy ul.Żywieckiej 24 w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/149/2007

  XVII/149/2007. Umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2008 rok budowy ulicy Nowoobozowej (VIII Pułku Ułanów).

 • Pobierz uchwałę nr XVII/148/2007

  XVII/148/2007. Projekt zagospodarowania dla ogródka jordanowskiego zlokalizowanego w Parku Solvay.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/147/2007

  XVII/147/2007. Korekta listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2007 rok.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 6 listopada 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/146/2007

  XVI/146/2007. Całoroczne utrzymanie schodów z ulicy Zakopiańskiej do ulic Do Wilgi i ul.Oraczy w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/145/2007

  XVI/145/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przystosowanie przejścia podziemnego w ciągu ulicy Siostry Faustyny dla ruchu osób niepełnosprawnych przy ul.Siostry Faustyny – Zakopiańskiej na działkach nr 335/6, 292/5, 289/2, 285/1, 292/3, 292/2, 292/4, 291/1, 291/2, 290 obr.32 raz 354/32, 354/33, 354/14 obr. 46 w Krakowie Podgórzu.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/144/2007

  XVI/144/2007. Wniosek wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi garażami na działkach nr 480/3, 480/4 obr.33 Podgórze wraz z miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, budowa drogi dojazdowej, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 480/3, 480/4, 710/3, 711/8, 711/7, 443 obr. j.w. przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/143/2007

  XVI/143/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi garażami na działkach nr 480/3, 480/4 obr.33 Podgórze(w miejsce istniejącego budynku) wraz z miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, budową drogi dojazdowej, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 480/3, 480/4, 710/3, 711/8, 711/7, 443 obr. j.w. przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/142/2007

  XVI/142/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią handlowo-usługową, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 117/4, 117/10, 120, 121, 122, 126/2, 341, 342, 364/8, 119/3, 128/2, 363, 151/4, 150/5, 145, 700 obr. 43 Podgórze i 167/2, 687 obr.33 Podgórze w rejonie ul. Zdunów i Podhalańskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/141/2007

  XVI/141/2007. Zbycie projektowanych działek 228/9/A, 228/9/B, 228/9/C, 228/9/D, 228/9/E, 228/9/F, 228/9/G, 228/9/H, 228/9/I, 228/9/J, 228/9/K położonych w obrębie 43 j.e. Podgórze przy ul.Żywieckiej, jako dopełnienie odpowiednio do działek nr 227/79, 227/78, 227/74, 227/73, 227/72, 227/71, 227/70, 227/69, 227/68 i 227/67, stanowiących własność osób fizycznych.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/140/2007

  XVI/140/2007. Lista rankingowa potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/139/2007

  XVI/139/2007. Korekty Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2007.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/138/2007

  XVI/138/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/137/2007

  XVI/137/2007. Przeznaczenie środków na zadania powierzone z zakresu Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy IX na 2007 rok.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 9 października 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XV/136/2007

  XV/136/2007. Korekta rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu remonty placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/135/2007

  XV/135/2007. Budowa progów zwalniających w ulicy Zdunów.

 • Pobierz uchwałę nr XV/134/2007

  XV/134/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/133/2007

  XV/133/2007. Wnioskek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym na działkach nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczna na działkach nr 152/5, 153/3, 153/2 (część), 362/45 (część), 362/4 (część), 362/22 (część), 345 (część), 153/4 obr. j.w i część działki nr 700 obr. 33 Podgórze, przy ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/132/2007

  XV/132/2007. Korekty listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/131/2007

  XV/131/2007. Rozdysponowania środków w ramach zadania powierzonego w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XV/130/2007

  XV/130/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/129/2007

  XV/129/2007. Korekta Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie