Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 sierpnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/122/2007

  XIII/122/2007. Budowa ekranów akustycznych w ul. Zakopiańskiej po stronie nieparzystej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/121/2007

  XIII/121/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budowa parkingu naziemnego, budowa infrastruktury technicznej i drogowej na działkach nr 195/9, 194/41, 194/43, 194/23, 194/25, 194/26, 194/45, 194/22, 194/24, 168/7, 167/9, 167/8 obr.48 Podgórze, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa drogi na działkach nr 195/8, 194/34, 194/44, 194/36, 194/32, 194/38, 195/6, 196/1, 196/2, 167/4, 167/6 obr. j.w. przebudowa wjazdów z działek nr 167/9, 168/7, 194/22, na działki nr 167/8, 168/6, 194/44, 167/4, 168/2, 194/36 obr.48 Podgórze oraz z działek nr 194/22, 194/45, 194/43 na działki nr 194/44, 194/42, 194/36, 194/34, 194/33 obr.48 Podgórze, oraz z działek nr 194/43, 194/41 na działki nr 194/40, 194/34, 194/30, 194/33 obr. 48 Podgórze oraz z działek nr 194/41, 195/9 na działki nr 195/8, 194/40 obr 48 Podgórze w rejonie ulicy Połomskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/120/2007

  XIII/120/2007. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterze i wbudowanymi garażami, miejscami postojowymi naziemnymi na terenie części działki nr 116/4, i na działce nr 720/2 obr. 44 Podgórze oraz na terenie części działki nr 627/9 i na działce nr 720/1obr 33 Podgórze, budowa dwóch wjazdów z działki drogowej nr 720/3 obr. 33 Podgórze oraz infrastruktury technicznej (w tym przełożenie gazociągu)na w/w działkach przy ul. Kościuszkowców w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/119/2007

  XIII/119/2007. Korekty Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 13.06.2007r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/118/2007

  XIII/118/2007. Korekta listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/117/2007

  XIII/117/2007. Korekty Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 17 lipca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XII/116/2007

  XII/116/2007. W sprawie progów zwalniających w ul.Suchej.

 • Pobierz uchwałę nr XII/115/2007

  XII/115/2007. Objęcie ochroną poprzez uznanie za użytek ekologiczny rozlewisko potoku Rzewnego wraz z otaczającym go lasem, położone pomiędzy ul. Orzechową i Zawiłą.

 • Pobierz uchwałę nr XII/114/2007

  XII/114/2007. Oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nr 33734, oznaczonej jako działka nr 227/1 obr.31 j.e. Podgórze, położonej przy ul.Strąkowej 5.

 • Pobierz uchwałę nr XII/113/2007

  XII/113/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa parku rzecznego obejmująca: tereny zieleni urządzonej, alejki spacerowe, urządzenia małej architektury, sportu i rekreacji (boiska sportowe, kort tenisowy) na działkach nr 305/2, 305/3, 4/8 (część działki), 4,9 (część działki) Obr.32 Podgórze, przy ul.Borsuczej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XII/112/2007

  XII/112/2007. Wstępne zgłoszenie LIM. Budowa ulicy w rejonie ul.Fredry.

 • Pobierz uchwałę nr XII/111/2007

  XII/111/2007. Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Brożka w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XII/110/2007

  XII/110/2007. Budowa ekranów akustycznych w ul. Zakopiańskiej na odcinku budynków wysokich przy ul. Cegielnianej 18 i 22 w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XII/109/2007

  XII/109/2007. Korekty Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 13.06.2007r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XII/108/2007

  XII/108/2007. Korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 19 czerwca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XI/107/2007

  XI/107/2007. Powołanie zespołu ds. negocjacji z mieszkańcami Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki w Krakowie w sprawie kontraktu społecznego dot. budowy Trasy Łagiewnickiej.

 • Pobierz uchwałę nr XI/106/2007

  XI/106/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 51531.01 KRAKÓW TORFOWA przy ul. Obozowej 46 na działce nr 204/9 obr 43 Podgórze".

 • Pobierz uchwałę nr XI/105/2007

  XI/105/2007. Przejęcia przez Gminę Kraków działek stanowiących istniejąca ulicę Goryczkową w Krakowie wraz z wjazdem w ulicę Jagodową.

 • Pobierz uchwałę nr XI/104/2007

  XI/104/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( w miejsce istniejącego budynku ) z podziemnymi parkingami i usługami zlokalizowanymi w parterze i na pierwszym piętrze budynku na działkach nr: 104/2, 105/2 – obr. 32 Podgórze wraz z ciągami pieszo – jezdnymi, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną na działkach nr 138/5, 137/5, 137/2, 322/5, 322/7, 136/1, 135/1,105/2, 104/2, 337/2, 358/16, 337/2 – Obr. j.w. oraz trzema wjazdami na działkach nr: 358/9, 138/5, 358/16, 105/2, 104/2 – obr. 32 Podgórze, przy ul. Borsuczej/ ul. Odrzańskiej/ ul. Kołobrzeskiej w Krakowie".

 • Pobierz uchwałę nr XI/103/2007

  XI/103/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejsce istniejącego budynku i budowa budynku garażowego na działce nr 117 obr.32 Podgórze wraz z wjazdem , infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na działkach nr 308/4, 117, 405/10, 405/4 obr. j.w. przy ul.Borsuczej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XI/102/2007

  X/102/2007. Przeznaczenie kwoty pozostałej z realizacji zadania powierzonego na rok 2007 pn. Remont dachu w Gimnazjum Nr 24 przy ul. M.Mireckiego 29.

 • Pobierz uchwałę nr XI/101/2007

  XI/101/2007. Rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XI/100/2007

  XI/100/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadania powierzonego w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XI/99/2007

  XI/99/2007. Korekta listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XI/98/2007

  XI/98/2007. Przeznaczenie środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów