Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 6 listopada 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/146/2007

  XVI/146/2007. Całoroczne utrzymanie schodów z ulicy Zakopiańskiej do ulic Do Wilgi i ul.Oraczy w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/145/2007

  XVI/145/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przystosowanie przejścia podziemnego w ciągu ulicy Siostry Faustyny dla ruchu osób niepełnosprawnych przy ul.Siostry Faustyny – Zakopiańskiej na działkach nr 335/6, 292/5, 289/2, 285/1, 292/3, 292/2, 292/4, 291/1, 291/2, 290 obr.32 raz 354/32, 354/33, 354/14 obr. 46 w Krakowie Podgórzu.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/144/2007

  XVI/144/2007. Wniosek wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi garażami na działkach nr 480/3, 480/4 obr.33 Podgórze wraz z miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, budowa drogi dojazdowej, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 480/3, 480/4, 710/3, 711/8, 711/7, 443 obr. j.w. przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/143/2007

  XVI/143/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi garażami na działkach nr 480/3, 480/4 obr.33 Podgórze(w miejsce istniejącego budynku) wraz z miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, budową drogi dojazdowej, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 480/3, 480/4, 710/3, 711/8, 711/7, 443 obr. j.w. przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/142/2007

  XVI/142/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią handlowo-usługową, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 117/4, 117/10, 120, 121, 122, 126/2, 341, 342, 364/8, 119/3, 128/2, 363, 151/4, 150/5, 145, 700 obr. 43 Podgórze i 167/2, 687 obr.33 Podgórze w rejonie ul. Zdunów i Podhalańskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/141/2007

  XVI/141/2007. Zbycie projektowanych działek 228/9/A, 228/9/B, 228/9/C, 228/9/D, 228/9/E, 228/9/F, 228/9/G, 228/9/H, 228/9/I, 228/9/J, 228/9/K położonych w obrębie 43 j.e. Podgórze przy ul.Żywieckiej, jako dopełnienie odpowiednio do działek nr 227/79, 227/78, 227/74, 227/73, 227/72, 227/71, 227/70, 227/69, 227/68 i 227/67, stanowiących własność osób fizycznych.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/140/2007

  XVI/140/2007. Lista rankingowa potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/139/2007

  XVI/139/2007. Korekty Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2007.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/138/2007

  XVI/138/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XVI/137/2007

  XVI/137/2007. Przeznaczenie środków na zadania powierzone z zakresu Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy IX na 2007 rok.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 9 października 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XV/136/2007

  XV/136/2007. Korekta rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu remonty placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/135/2007

  XV/135/2007. Budowa progów zwalniających w ulicy Zdunów.

 • Pobierz uchwałę nr XV/134/2007

  XV/134/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/133/2007

  XV/133/2007. Wnioskek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym na działkach nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczna na działkach nr 152/5, 153/3, 153/2 (część), 362/45 (część), 362/4 (część), 362/22 (część), 345 (część), 153/4 obr. j.w i część działki nr 700 obr. 33 Podgórze, przy ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/132/2007

  XV/132/2007. Korekty listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/131/2007

  XV/131/2007. Rozdysponowania środków w ramach zadania powierzonego w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XV/130/2007

  XV/130/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/129/2007

  XV/129/2007. Korekta Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 18 września 2007 r.

 • Pobierz wzór planu finansowego na rok 2008

  Wzór planu finansowego na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/128/2007

  XIV/128/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/127/2007

  XIV/127/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 255/8 obr. 48 Podgórze przy ul.Kryształowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/126/2007

  XIV/126/2007. Nadanie nazwy ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/125/2007

  XIV/125/2007. Umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2008r. budowy hali sportowej na terenie obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul.Chmielnej.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/124/2007

  XIV/124/2007. Projekt planu finansowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/123/2007

  XIV/123/2007. Przesunięcie środków w planie finansowym Rady Dzielnicy IX na rok 2007.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów