Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 26 lutego 2008 r.

 • Pobierz uchwałę nr XX/173/2008

  XX/173/2008. Wniosek się o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 remontu chodników przy ulicy Zakopiańskiej, na odcinku od pętli w Łagiewnikach do ul. Zawiłej – obustronnie.

 • Pobierz uchwałę nr XX/172/2008

  XX/172/2008. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i podziemnymi garażami (w miejsce istniejących budynków) na działkach nr 136/1, 137/2, 137/5, 138/5 obr. 32 Podgórze wraz z wjazdami i urządzeniem terenu na działkach nr 358/9,135/1, 136/1, 137/2, 137/5, 138/5, 322/5, 322/7 obr. j.w. przy ul.Kołobrzeskiej/ ul.Odrzańskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XX/171/2008

  XX/171/2008. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki o p. Wiesława Eckerta.

 • Pobierz uchwałę nr XX/170/2008

  XX/170/2008. Pzesunięcie środków w planie finansowym Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XX/169/2008

  XX/169/2008. Wybór wykonawcy do realizacji zadań powierzonych na rok 2008, realizowanych przez KZK.

 • Pobierz uchwałę nr XX/168/2008

  XX/168/2008. Zmiana zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2008 rok, pn. Dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego ul.Harcmistrza Stanisława Millana 16.

 • Pobierz uchwałę nr XX/167/2008

  XX/167/2008. Przesunięcie środków finansowych, w ramach zadań priorytetowych na rok 2008.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 stycznia 2008 r.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/166/2008

  XIX/166/2008. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. „KRAO174” na dachu budynku na działce nr 631/2 obr.33 przy ulicy Zakopiańskiej 91 a w Krakowie – Podgórzu.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/165/2008

  XIX/165/2008. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej i naziemnej, z lokalami usługowymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 105 i 106/2 obr.43 Podgórze wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (sieci gazowej) na działkach nr 105, 106/2, 151/4, 150/5 obr. j.w. części działek: 189/2, 106/1, 107, 109, 364/8, 110, 363, 150/2, 150/3, 150/4, 102, 101/1, 101/5, 101/13, 100 obr.43 Podgórze i dz. 685/5 obr.33 Podgórze, przy ul.Podhalańskiej/ ul.Obozowej/ ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/164/2008

  XIX/164/2008. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. rozbudowa salonu samochodowego z serwisem (w celu zwiększenia powierzchni ekspozycji samochodów i serwisu) wraz z budową placu manewrowego i parkingu (dla samochodów osobowych i dostawczych) na dz. 194/5, 194/7, 194/9, 268 obr. 44 Podgórze w rejonie ul.Zawiłej i Zakopiańskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/163/2008

  XIX/163/2008. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej i naziemnej, z lokalami usługowymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 106/2, 105, 107, 104, 109, 364/9, 364/8, 364/10 (część) obr.43 Podgórze wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (sieci gazowej) na działkach nr 106/2, 105, 107, 104, 109, 364/9, 364/8, 151/4, 150/5 obr. j.w. części działek: 364/10, 189/2, 106/1, 364/8, 102, 101/1, 101/5, 101/13,100, 110, 363, 150/2, 150/3, 150/4 obr.43 Podgórze i dz. 685/5 obr.33 Podgórze, przy ul.Podhalańskiej/ ul.Obozowej/ ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/162/2008

  XIX/162/2008. Plan finansowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/161/2008

  XIX/161/2008. Rozdysponowanie środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/149/2008

  XIX/160/2008. Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki za 2007 rok.

 • Pobierz sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX

  Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki – V kadencji za okres: 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

 • Pobierz protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX z kontroli działalności Zarządu Rady Dzielnicy

  Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX z kontroli działalności Zarządu Rady Dzielnicy za okres 1.01. 2007 do 31.12.2007 roku.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 18 grudnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVIII/158/2007

  XVII/158/2007. Wydanie decyzji WZ dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 260 obr. 33 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i budową wjazdów na działkach 260, 688/1, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze, przy ul. Turonia / Irysowej w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów