Przejdź do treści

Uchwały

XLIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 28 kwietnia 2022r.

Uchwała Nr XLIII/ 227 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLIII/ 228 /2022 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Uchwała Nr XLIII/ 229 /2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2021 roku.

Uchwała Nr XLIII/ 230 /2022 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, dojściem, dojazdem oraz stanowiskami postojowymi naziemnymi na działkach nr 190/8, 190/9, 191/5, 191/6 obr. 32 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XLIII/ 231 /2022 w sprawie projektu „Przebudowa ulicy Do Wilgi na długości 95,09 m polegająca na rozbudowie jezdni, wyniesieniu tarczy skrzyżowania, budowie chodnika, wraz z odwodnieniem i oświetleniem , oraz budową dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr 290/7 obręb 32 Podgórze w Krakowie”.

Uchwała Nr XLIII/ 232 /2022 w sprawie likwidacji progów zwalniających i zainstalowaniu innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ulicy Podhalańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XLIII/ 233 /2022 w sprawie montażu progów zwalniających w ul. M.Mireckiego i w ul. Rynek Fałęcki, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszkowców.

XLII Sesja Rady Dzielnicy IX, 23 marca 2022r.

Uchwała Nr XLII/ 223 /2022 w sprawie przystąpienia do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2022.

Uchwała Nr XLII/ 224 /2022 w sprawie projektu branży drogowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi łączącej ul. Fredry z ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

Uchwała Nr XLII/ 225 /2022 w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała Nr XLII/ 226 /2022 w sprawie projektu koncepcyjnego pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, ul. Józefa Marcika, Totus Tuus i wzdłuż linii kolejowej przy ul. Marcika.

XLI Sesja Rady Dzielnicy IX, 16 lutego 2022r.

Uchwała Nr XLI/ 221 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLI/ 222 /2022 w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku usługowego przeznaczonego na potrzeby kultu religijnego, oświaty i wychowania wraz z częścią hotelową oraz częścią zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem naziemnym wraz z wewnętrzną komunikacją na części działek nr 353/26, 353/41 obr. 46 Podgórze przy ul. Adolfa Hyły/ Motarskiego w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie