Przejdź do treści

Uchwały

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 września 2022r.

Uchwała Nr XLVIII/ 247 /2022 w sprawie wykonania tablic i ich montażu na alejce w Lasku Borkowskim, łączącej ul. Zawiłą z alejką Harcerek Szarych Szeregów.

Uchwała Nr XLVIII/ 248 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLVIII/ 249 /2022 w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej z ul. Tischnera.

XLVII Sesja Rady Dzielnicy IX, 31 sierpnia 2022r.

Uchwała Nr XLVII/ 242 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLVII/ 243 /2022 w sprawie projektu koncepcyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki do Sanktuarium wraz z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Podmokłej”.

Uchwała Nr XLVII/ 244 /2022 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 393, obr. 32 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Koszalińskiej.

Uchwała Nr XLVII/ 245 /2022 w sprawie zmiany lokalizacji oraz nazwy zadania VIII edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Owocowy sad na osiedlu Cegielniana”.

Uchwała Nr XLVII/ 246 /2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa platformy dźwigowej, budowa murków oporowych oraz przebudowa istniejących schodów zewnętrznych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Zakopiańskiej 33 w Krakowie, na działkach nr 226, 227/9, 228/1 obr. 32 Podgórze”.

XLVI Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 lipca 2022r.

Uchwała Nr XLVI/ 237 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLVI/ 238 /2022 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr XLVI/ 239 /2022 w sprawie nazwania łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein.

Uchwała Nr XLVI/ 240 /2022 w sprawie projektu przebudowy fragmentu drogi gminnej – ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/ 241 /2022 w sprawie projektu przebudowy drogi gminnej – ul. Marcika w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 lutego (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie