Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXV sesję w dniu 27 czerwca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. planowanej inwestycji przy ulicach Jagodowej i Żywieckiej.

Projekty uchwał na XXIV sesję w dniu 31 maja 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalnu przy ul. Kępnej 15 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem na działce nr 235/16 obr. 47 jedn. ew. Podgórze wraz z rozbudową drogi wewnętrznej na działkach nr 243/3, 243/5, 243/6, 243/7, 244/1, 244/2, 9/13, 9/28, 9/29 obr. 47 jedn. ew. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 243/7 na działkę nr 235/16 obr. 47 jedn. ew. Podgórze i przebudową zjazdu z działki nr 431/3 obr. 46 jedn. ew. Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie".

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekty uchwał na XXIII sesję w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie sprzedaży części działki nr 302/28 położonej w Krakowie obr. 31 j.e. Podgórze.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie realizacji inwestycji zaspokajającej potrzeby mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w zakresie dobrego dostępu do edukacji na poziomie szkoły podstawowej pn. "Budowa szkoły podstawowej poprzez rozbudowę budynku przy ul. Montwiłła-Mireckiego Nr 29 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie realizacji inwestycji programowej nr ZEO/E1.34/14 pn. "Budowa przedszkola przy ulicy Kościuszkowców 6", wprowadzonej doi budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansoweh Miasta Krakowa w roku 2014, na łączną kwotę 7.014.337 zł.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawiekorekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego korekty zapisu w mpzp LIBAN, obszar U, funkcji działki nr 67/52, obr. 44, j.e. Podgórze w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 zadania pn. "Budowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Żywieckiej, na działce nr 328/1, obr. 44, j.e. Podgórze i działce nr 226/1, obr. 44 j.e. Podgórze, na odcinku od ulicy Goryczkowej do ul. Szczerbińskiego w kierunku ul. Zawiłej.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przyznania nagrody "Bezpieczny Kraków".

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. A.Fredry 32A w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIII/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

 

Najbliższe posiedzenie rady

20.02.2018 r., godz. 18.30 XLIX sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów