Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXV sesję w dniu 9 lutego 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii do planu działań priorytetowych dla rejonu nr 11 i 13 Komisariatu Policji V w Krakowie w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.

Projekty uchwał na XXXIV sesję w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie upoważnienia Zarządu – w określonym zakresie – do występowania z wnioskami, o których mowa w paragrafie 3 pkt. 3 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Bporek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. A.Fredry 4D w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borek Fałęcki Północ"

Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 13 stycznia 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w  paragrafie 3 pkt. 3, 4 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Liban".

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa".

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów