Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Dzielnicy IX 7. kadencji

 

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2015.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu pn. Budowa chodnika w ul. Zdunów na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (na cele mieszkalne) zlokalizowanego na działce nr 194 obr. 32 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Oraczy 11 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 4 D w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystanku autobusowego na żądanie na trasie autobusu 504.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie