Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XX sesję w dniu 28 stycznia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX ww sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 72B w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych ndo rozdysponowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2016 r.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizaacji w latach 2015-2018.

Projekty uchwał na XIX sesję w dniu 29 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrzynych i zaziemnymi miejscami postojowymi oraz zadaszonym placem lub budynkiem o przeznaczeniu gromadzenia odpadów stałych, budynkami technicznymi oraz budynkiem stacji trafo na działkach nr 101/1, 102 obr. 43 jedn Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 189/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielnonych doi dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadnaia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekty uchwał na XVIII sesję w dniu 15 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez grupę radnych w sprawie odwołania radnego Jana Stanisława Pietrasa z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie zastosowania znaku B-35 na ulicy Zdunów.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zamontowania DIP na przystanku tramwajowym na żądanie przy ZUS w ul. Zakopiańskiej.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego pn. Budowa chodnika w ul. Zaborze.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Zdunów w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie