Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXIX sesję w dniu 22 września 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Dzielnicy IX w sprawie wydania pozytywnej opinii na zawarcie umowy.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Dzielnicy IX w sprawie wniosku o nadanie Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie opracowania przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania Zakopiańska/Brożka do przystanku przy ul. Siostry Faustyny.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2017 roku.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zakopiańskiej.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania analizy możliwości realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 44 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX i Dzielnicy X.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii do planu działania dla rejonu priorytetowego nr 13 w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekty uchwał na XXVIII sesję w dniu 16 sierpnia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/8/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 30.01.2015.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania wielobranżowej koncepcji budowy ulicy 8 Pułku Ułanów na odcinku od ulicy Zawiłej do skrzyżowania z ulicami Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX oraz Dzielnicy VIII, Dzielnicy X i Dzielnicy XIII.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie progów zwalniających w ul. Huculskiej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 101 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej w Krakowie.

 

Projekty uchwał na XXVII sesję w dniu 21 lipca 2016 r.


Projekty uchwały Nr XXVII/---/2016, przygotowane przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawach:

–korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016,

– dokumentacji projektoweh dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zakopiańskiej"

– wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wrowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018,

– rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017,

– ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 13 w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie