Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXIII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 26 sierpnia 2020r.

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" w 2020 roku.

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie inwestycji pn. "Budowa Parku w Łagiewnikach obejmująca budowę oświetlenia terenu przy ul. Fredry w Krakowie, na działkach nr 82/93, 82/95, 82/94, 82/98, 82/99, 82/61, 82/11, 235/23, 235/24 obr 47 Podgórze".

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnicy I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic. 

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku.

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 zadania pn. ul. Zbrojarzy - budowa chodnika od nr 64 mostku (Młynny Kobierzyński) do ul. Falowej (mostku).

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Nr XXIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 zadania pn. Park Rzeczny Wilga - Etap II.

Pobierz projekt uchwały nr XXIII/ /2020

Porządek obrad XXII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 8 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 8 lipca 2020 r.

Projekty uchwał na XXII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 8 lipca 2020r.

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot, wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2022.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Odrzańskiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianejw Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zakazu postoju na ul. Brożka od nr 6 do skrzyżowania z ul. Lasek.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie