Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XLVII sesję w dniu 30 stycznia 2018 r.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 28 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 19 grudnia 2017 r.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową lukarn na działce nr 397 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Koszalińskiej 21 w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 15 w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie wielobranżowej koncepcji dla zadania pn: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr. 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie planu sytuacyjnego dla zadania pn: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do działki nr 470/2 w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie koncepcji stałej organizacji ruchu – progi wyspowe w ciągu ulicy Marcika w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia znaku B35 na ulicy Pienińskiej w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 62/2, 62/5, 62/7, 62/8 obr. 44 Podgórze przy ul. Kościuszkowców w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę nr 60/1 obr. 44 Podgórze przy ul. Niecałej w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ponownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę 276/4 obr. 46 Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozbudowy infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry w Krakowie.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wyznaczenia szlaku harcerskiego na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie nadania alejce parkowej w Parku Solvay nazwy "Zuchów Borkowskich".

Nr XLVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie organizacji ruchu w ul. Strumiennej w Krakowie.

Projekty uchwał na XLV sesję w dniu 6 listopada 2017 r.

Nr XLV/---/2017 przygotowany przez grupę radnych Rady Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLV/---/2017 przygotowany przez grupę radnych Rady Dzielnicy IX w sprawie harmonogramu sesji zwyczajnych.

Nr XLV/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie rady

20.03.2018 r., godz. 18.30    L sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów