Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na IX Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 26.06.2019r.

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii na zawarcie umowy przez Szkołę Podstawową nr 56, dotyczącą najmu powierzchni dachwoej Orange Polska Spółka Akcyjna.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 15 w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty Uchwały nr VIII / 59 / 2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 22.05.2019r. w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty Uchwały nr VIII / 59 / 2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 22.05.2019r. w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie budowy obelisku/głazu upamiętniającego 225. rocznicę wymarszu z Błoń Borkowskich wojsk gen. Tadeusza Kościuszki.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie nadania imienia Feliska Skalskiego skwerowi znajdującemu się pomiędzy ul. Łukasińskiego a ul. Huculską.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wniosku o odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 

Porządek obrad VIII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 maja 2019 r. 

Projekty uchwał na VIII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 22 maja 2019r.

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie sprawozdania z Działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Komisję Strategii, Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie opinii dotyczącej przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa chodnika w ul. Huculskiej, Turonia i Łukasińskiego w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

 Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie nadania nazwy alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie nadania nazwy alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie budowy obelisku/głazu upamiętniającego 225. rocznicę wymarszu z Błoń Borkowskich wojsk ge. Tadeusza Kościuszki.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Tradycji w sprawie Filii nr 32 Biblioteki Kraków, przy ul. Żywieckiej 32.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr VIII/  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wnioskowanych do realizacji zadań Rady Dzielnicy IX na rok 2020

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie