Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XLVII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 31 sierpnia 2022r.

Nr XLVII /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Pobierz projekt uchwały nr XLVII/ /2022

Nr XLVII /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu koncepcyjnego pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki do Sanktuarium wraz z drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Podmokłej".

Pobierz projekt uchwały nr XLVII/ /2022

Nr XLVII /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 393, obr. 32 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Koszalińskiej.

Pobierz projekt uchwały nr XLVII/ /2022

Nr XLVII /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany lokalizacji oraz nazwy zadania VIII edycji Budżetu Obywatelskiego pn. Owocowy sad na osiedlu Cegielniana".

Pobierz projekt uchwały nr XLIVI/ /2022

Porządek obrad XLVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 lipca 2022r.

Porządek obrad XLVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 lipca 2022r.

Projekty uchwał na XLVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 13 lipca 2022r.

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie nazwania łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu przebudowy fragmentu drogi gminnej - ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

27 października (czwartek), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie