Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na VII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 10 kwietnia 2019r.

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

 Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie wprowadzenia oznakowania D-40 "strefa zamieszkania" na ul. Kwietnej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

 Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie ograniczenia parkowania na ul.Hoffmanowej, Do Wilgi i Deotymy.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

 Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej" na lata 2019-2023.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

 Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych" na lata 2019-2023.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

 Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu pomocy społecznej i zdrowia" na lata 2019-2023.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 80 w Krakowie w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołą podstawową.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie nadania nazwy alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Nr VII /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VII/ /2019

Porządek obrad VI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 marca 2019 r.

Porządek obrad VI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 marca 2019 r. 

Projekty uchwał na VI sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 13 marca 2019r.

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/364/2018 z dnia 20.07.2019r z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina E

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina L,I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina L,I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałecki, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowania przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie