Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXV Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 25 sierpnia 2021r.

Nr XXXV /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 363/4 obr.33 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Falowej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXXV/ /2021

Nr XXXV /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 wymiany lamp parkowych na os. Cegielniana.

Pobierz projekt uchwały nr XXXV/ /2021

Nr XXXV /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2022 roku.  

Pobierz projekt uchwały nr XXXV/ /2021

Nr XXXV /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Pobierz projekt uchwały nr XXXV/ /2021

Porządek obrad XXXIV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 7 lipca 2021r.

Porządek obrad XXXIV sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 7 lipca 2021 r.

Projekty uchwał na XXXIV Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 7 lipca 2021r.

Nr XXXIV /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie protestu mieszkańców przeciwnych braku połączenia ul. Szczerbińskiego z ul. 8 Pułku Ułanów.

Pobierz projekt uchwały nr XXXIV/ /2021

Nr XXXIV /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie wykupu działki nr 479/2 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze.

Pobierz projekt uchwały nr XXXIV/ /2021

Nr XXXIV /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie wprowadzenia oznakowania D-40 Strefa zamieszkania. 

Pobierz projekt uchwały nr XXXIV/ /2021

Nr XXXIV /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie montażu znaku Zakaz postoju B-35 na ulicy Huculskiej.

Pobierz projekt uchwały nr XXXIV/ /2021

Nr XXXIV /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Pobierz projekt uchwały nr XXXIV/ /2021

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 października (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie