Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 30 października 2017 r.

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 44 w Krakowie.

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na zadanie "Obsługa Dzielnic" na rok 2017.

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Liban".

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Koncepcji budowy chodnika w ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Nr XLIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji w sprawie projektu wykonawczego oświetlenia na terenie placu zabaw przy ul. Fredry w Krakowie.

Projekty uchwał na XLII sesję

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 40 w Krakowie.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Zakopiańskiej 101 w Krakowie.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 63 w Krakowie.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 103 A w Krakowie.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Dzielnicy IX w sprawie sprzedaży częsci działki nr 196/2 położonej w Krakowie obr. 48 j.e. Podgórze.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Dzielnicy IX w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Montwiłła-Mireckiego.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia "strefy zamieszkania" na ul. Tokarskiej w Krakowie.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr XL/267/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w 2018 r. w ramach współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

Nr XLII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przejścia wyniesionego ul. Cegielniana/Wałbrzyska w Krakowie.

Projekty uchwał na XLI sesję w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2018 roku.

Najbliższe posiedzenie rady

30.01.2018 r., godz. 18.30 XLVII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów