Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na LIX sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 11 września 2018 r.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2019 roku.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.


 

Projekty uchwał na LVIII sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii do sporządzonego nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennaego dla Miasta Krakowa".

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

 

Projekty uchwał na LVII sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 20 lipca 2018 r.

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i infrastrukturą techniczą (trafostacja wbudowana, kotłownia gazowa) w miejsce instniejącego budynku handlowego na działce nr 2/81 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego i budową parkingu naziemncego z wjazdem od ul. Armatury na działkach nr 2/87, 2/88, 2/81, 2/84 oraz części działek nr 2/56, 2/58, 2/64, 2/60, 2/72, 2/93 obr. 45. jedn.ewid. Podgórze przy ul. Korbońskiego w Krakowie".

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadań z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów