Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na LII sesję w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Nr LII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zadania pn. Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej.

Nr LII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty uchwały Nr LI/338/2018 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Projektu koncepcyjnego budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie.

Nr LII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych.

Projekty uchwał na LI sesję (nadzwyczajną) w dniu 28 marca 2018 r.

Nr LI/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielnonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LI/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy ciągów pieszych, rowerowych, pieszojezdnych, zjazdu do ul. Rzemieślniczej, parkingów rowerowych, schodów terenowych, rampy, amfiteatru, pomostów, parkingu, obiektów małej architektury oraz sieci oświetlenia z infrastrukturą techniczną, instalacji elektroenergetycznych wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu, na dziłąkach nr 103/25, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/23, 121/18, 121/24, 288/3, 303 obr.30 Podgórze, 134/12 obr.31 Podgórze, 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 4/9, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 308/7, 329, 358/7, 359/8, 414/10 obr.32 Podgórze przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj, Rzemieślniczej w Krakowie.

Projekty uchwał na L sesję w dniu 20 marca 2018 r.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2018 rok.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie Koncepcji Budowy chodnika w ul. Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13D.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielnonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii dotyczącej przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przekazania trwałego zarządu – ul. Kościuszkowców 6.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru "Las Borkowski".

Najbliższe posiedzenie rady

22.06.2018 r., godz. 18.30, LV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów