Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na IV sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 11 lutego 2019 r.

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję Edukacji,Kultury i Tradycji w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Zakopiańskiej 101 w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckej 44 w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Zarząd w sprawie delegowania radnego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 49 w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki; Dziedzina E

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki; Dziedzina I

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki; Dziedzina I

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Nr IV /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki; Dziedzina L,I

Pobierz projekt uchwały nr IV/ /2019

Porządek obrad III sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 stycznia 2019

Porządek obrad III sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 stycznia 2019r. 

Projekty uchwał na III sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 24 stycznia 2019 r.

Nr III /  /2019 przygotowany przez Przewodniczącego Zarządu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Przewodniczącego Zarządu w sprawie wyboru Członka Zarządu Dzielnicy

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie upoważnienia Zarządu do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań o których mowa w §3 pkt 5 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Społecznej

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Tradycji

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Nr III /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Pobierz projekt uchwały nr III/ /2019

Najbliższe posiedzenie rady

V Sesja nadzwyczajna odbędzie się w dniu 27.02 o godzinie 18.00

Informacje dla Seniorów