Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 25.09.2019r.

Nr XII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty Uchwały Nr LVII/364/2018 Rady Dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.07.2018r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr XII/ /2019

Nr XII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX  Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

 
Nr XII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX  Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XII/ /2019

Nr XII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewsniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2020.

Pobierz projekt uchwały nr XII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa za rok 2020 zadania pn. Park rzeczny Wilga.

Pobierz projekt uchwały nr XII/ /2019

Porządek obrad XI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad XI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Projekty uchwał na XI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 28.08.2019r.

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX   Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

 
Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w  2020 roku.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie sprzedaży działki nr 2/4 położonej w Krakowie przy ul. A.Fredry,  obręb 48 j.e. Podgórze.  

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie nadania nazwy alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie. 

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX   Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.19.00

Inicjatywy obywatelskie