Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 17 czerwca 2020r.

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot, wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2020-2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie progów zwalniających na ul. Żywieckiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXI /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Porządek obrad XX Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 27 maja 2020 r.

Porządek obrad XX sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 27 maja 2020 r.

Projekty uchwał na XX Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 27 maja 2020r.

Nr XX /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstąpienia pana Macieja Bały do składu osobowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr XX/ /2020

Nr XX /  /2020 przygotowany przez Komisję Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako nr 332/1 obr 43 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Krochmalniki w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XX/ /2020

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie