Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXVII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 20 października 2021r.

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa zespołu (dwóch) budynków usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa) i budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z usługami), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr. 33 Podógrze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr. 33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640, 652/5, 654, 655, 770, 768 i 769 obr. 33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa zespołu (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami handlu na parterze), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr. 33 Podógrze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr. 33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640, 652/5, 654, 655, 770, 768 i 769 obr. 33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, Józefa Marcika, Totus Tuus, oraz Józefa Marcika wzdłuż linii kolejowej.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie uznania za pomniki przyrody dęby szypułkowe przy ul. Obozowej i Gwieździstej.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Porządek obrad XXXVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021r.

Porządek obrad XXXVI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021 r.

Projekty uchwał na XXXVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 22 września 2021r.

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i handlową, garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/33 obr. 45 Podgórze wraz z wjazdem przez działki nr 2/79, 2/96, 2/95 obr jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach 2/33, 2/79, 2/96, 2/95 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. Remont Parku Solvay.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykonania tablic i ich montażu w Parku Solvay w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. "Park w Łagiewnikach".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie