Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXI sesję w dniu 16 lutego 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.

Projekt uchwały Nr XXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie lokalizacji budowy "Smoczego skweru" na działkach nr 294/5, 294,6 obr. 33 Podgórze położonych w obszarze tzw. Parku Rzecznego Wilgi w Krakowie.

Projekty uchwał na XX sesję w dniu 28 stycznia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX ww sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 72B w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych ndo rozdysponowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2016 r.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizaacji w latach 2015-2018.

Projekty uchwał na XIX sesję w dniu 29 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrzynych i zaziemnymi miejscami postojowymi oraz zadaszonym placem lub budynkiem o przeznaczeniu gromadzenia odpadów stałych, budynkami technicznymi oraz budynkiem stacji trafo na działkach nr 101/1, 102 obr. 43 jedn Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 189/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielnonych doi dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadnaia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów