Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXII sesję w dniu 31 marca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rezygnazji radnego Marka Brożka z członkostwa w Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie sprawozdania z działalności Zarzadu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2015 rok

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie realizacji inwestycji zaspokajającej potrzeby mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w zakresie dobrego dostępu do edukacji na poziomie szkoły podstawowej pn. "Budowa szkoły podstawowej poprzez rozbudowę budynku przy ulicy J. Montwiłła-Mireckiego 29 w Krakowie".

Projekt uchwały Nr XXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie realizacji inwestycji programowej nr ZEO/El.34/14 pn. "Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6" wprowadzonej do budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa w roku 2014, na łączną kwotę 7 014 337 zł.

Projekty uchwał na XXI sesję w dniu 16 lutego 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.

Projekt uchwały Nr XXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie lokalizacji budowy "Smoczego skweru" na działkach nr 294/5, 294,6 obr. 33 Podgórze położonych w obszarze tzw. Parku Rzecznego Wilgi w Krakowie.

Projekty uchwał na XX sesję w dniu 28 stycznia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX ww sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 72B w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych ndo rozdysponowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2016 r.

Projekt uchwały Nr XX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizaacji w latach 2015-2018.

Najbliższe posiedzenie rady

22.06.2018 r., godz. 18.30, LV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów