Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXVII sesję w dniu 21 lipca 2016 r.


Projekty uchwały Nr XXVII/---/2016, przygotowane przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawach:

–korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016,

– dokumentacji projektoweh dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zakopiańskiej"

– wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wrowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018,

– rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017,

– ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 13 w Krakowie.

Projekty uchwał na XXVI sesję (nadzwyczajną) w dniu 7 lipca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie kierunków rozwoju i zarządzania terenami zielonymi w Krakowie w latach 2017-2030.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2019.

Projekty uchwał na XXV sesję w dniu 27 czerwca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. planowanej inwestycji przy ulicach Jagodowej i Żywieckiej.

Najbliższe posiedzenie rady

02.10.2018 r., godz. 18.30, LX sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów