Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXIX sesję w dniu 26 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na zadanie "Obsługa Dzielnic" na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (wielorodzinnego) z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dziłkach nr 9/1, 10/2, obr. 45 j.e. Podgórze i części działek nr 94, 14, 15/2, 15/1 obr. 45 j.e. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Projekty uchwał na XXXVIII sesję w dniu 26 maja 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. Wykonanie remontu pasa jezdnego w ulicy Sielskiej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany obecnej nazwy ul. J. Marcika w Krakowie, położonej na obszarze Dzielnicy IX.

Projekty uchwał na XXXVII sesję w dniu 13 kwietnia 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXVII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu budowlanego Stała organizacja ruchu dla wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej w Krakowie Podgórzu, działka nr 326/7, obr.32.

Projekt uchwały Nr XXXVII/---/2017 przygotowany przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy IX w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2016 rok.

Projekt uchwały Nr XXXVII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXVII/---/2017 przygotowany przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy IX w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt uchwały Nr XXXVII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów